КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОКАНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТЕРМОМЕТРІЇ ВИПРОМІНЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія Євгенівна Гоц Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.58-66

Ключові слова:

термометрія випромінення, спектральний канал, спектральна чутливість.

Анотація

В статті запропоновано критерії формуванні спектральних каналів для реалізації багатоканальних методів термометрії випромінення. На формування вихідного сигналу окремого спектрального каналу термометра випромінення впливають спектральна чутливість, потужність сигналу та особливості методу вимірювання, тому пропонується систему критеріїв розділити на три групи згідно цих ознак.

Посилання

Снопко В. Н. Основы методов пирометрии по спектру теплового излучения / В. Н. Снопко. — Минск : Ин-т физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, 1999. — 224 с.

Гоц Н. Є. Сравнительная характеристика методов пирометрии / Н. Є. Гоц // Научно-технический журнал «Приборы + Автоматика». — 2007. — С. 35–50.

Мікроелектронні сенсори фізичних величин : науково-навчальне видання : в 3 т. / В. Вуйцік, З. Ю. Готра, О. З. Готра, В. В. Григор’єв, В. Каліта, О. М. Мельник, Є. Потецкі, В. В. Черпак ; за ред. З. Ю. Готри. — Львів : Ліга-Прес, 2007. — Т. 3, кн. 1. — 249 с.

Яцишин С. Отклонения тепловых шумов в материалах при низких температурах от равновесных значений. Mereni teplotv priemycly / С. Яцишин, Б. И. Стадник, З. А. Колодий. — Praha : CSVTS, Dum Techniki, 1989. — S. 102–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-23