МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ — КОМП’ЮТЕР — СТУДЕНТ» НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ

Автор(и)

  • Віктор Миколайович Кір'янов Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine
  • Ірина Євгенівна Фільо Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.97-105

Ключові слова:

ефективність взаємодії, система «викладач — комп’ютер — студент», комп’ютеризоване дослідницьке навчання, нечіткий логічний висновок.

Анотація

У статті наведено етапи моделювання взаємодії в системі «викладач — комп’ютер — студент» (ВКС) для реалізації комп’ютеризованого дослідницького навчання на основі нечіткого логічного висновку. Розглянуто загальні принципи побудови моделі прогнозування ефективності взаємодії в системі ВКС.

Посилання

Веселовська Г. В. Моделі діалогових систем навчання на основі теорії нечітких множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 / Г. В. Веселовська. — Херсон, 1997. — 18 с.

Якусевич Ю. Г. Моделювання прогресивних комп'ютерних технологій самостійного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 / Ю. Г. Якусевич. — Херсон, 1999. — 17 с.

Зянчуріна І. М. Моделі та методи комп'ютерного навчання з урахуванням індивідуальних здібностей користувачів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 / І. М. Зянчуріна. — Харків, 2005. — 18 с.

Ящун Т. В. Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент — комп'ютер" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.01.04 / Т. В. Ящун. — Х., 2000. — 20 с.

Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 302 с.

Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин, Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. — 146 с.

Рєзіна О. В. Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь / О. В. Рєзіна // Рідна школа. – 2004. — № 1. — С. 9–11.

Радванська Л. М. Моделі, методи та засоби підвищення ефективності інтерфейсу «користувач — ЕОМ» в системах організаційного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Л. М. Радванська. — Херсон, 1999. — 15 с.

Чернишов Д. О. Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики : автореф. ... дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Д. О. Чернишов. — Луганськ, 2002. — 20 с.

Кременчуцька М. К. Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / М. К. Кременчуцька. — Одеса, 2005. — 18 с.

Балан О. Л. Дидактична взаємодія викладачів і студентів як фактор оптимізації процесу навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Л. Балан. — Одеса, 1994. — 24 с.

Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Н. О. Голівер. — Луцьк, 2005. — 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-07