МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА — ФУР'Є — БЕССЕЛЯ НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ

Автор(и)

  • Іван Михайлович Конет Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам`янець-Подільський, Ukraine
  • Михайло Павлович Ленюк Чернівецький факультет Харківського національного технічного університету «ХПІ», м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.113-124

Ключові слова:

моделювання дифузійних процесів, гібридний диференціальний оператор, власні елементи, скінченне гібридне інтегральне перетворення, основна тотожність, головні розв’язки.

Анотація

Методом узагальненого скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра — Фур’є — Бесселя зі спектральним параметром одержано розв’язок задачі дифузії на трискладовому сегменті полярної осі в припущенні, що межі середовища м’які по відношенню до відбиття хвиль. Моделювання дифузійних процесів виконано за допомогою гібридного диференціального оператора Лежандра — Фур’є — Бесселя.

Посилання

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. — М. : Наука, 1972. — 735 с.

Коляно Ю. М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела / Ю. М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1992. — 280 с.

Конет І. М. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра — Фур’є — Фур’є на сегменті полярної осі / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Фізико-математичні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 126–133.

Конет І. М. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра — Фур’є — Лежандра на полярній осі / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. — Вип. 4. — С. 119–136.

Конет І. М. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Бесселя — Лежандра — Фур’є на сегменті полярній осі / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. — Вип. 5. — С. 112–123.

Ленюк М. П. Исследование основных краевых задач для диссипативного волнового уравнения Бесселя / М. П. Ленюк. — К., 1983. — 62 с. — (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; 83-3).

Конет І. М. Інтегральні перетворення типу Мелера — Фока / І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Чернівці : Прут, 2002. — 248 с.

Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений / В. В. Степанов. — М.: Физматгиз, 1959. – 468 с.

Ленюк М.П. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя, Лежандра) / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик. — Тернопіль : Економ. думка, 2004. — 368 с.

Ленюк М. П. Побудова скінченного гібридного інтегрального перетворення при наявності спектрального параметру в крайових умовах та умовах спряження / М. П. Ленюк, В. В. Мороз // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. — Чернівці : Рута, 2006. — Вип. 314–315. — С. 105–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-05