ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир Семенович Коновал Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Ukraine
  • Володимир Іванович Мороз Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.125-130

Ключові слова:

електроенергетичні системи, комп'ютерне моделювання, z-перетворення.

Анотація

У статті пропонується використання для розв'язування звичайних диференціальних рівнянь, що описують динаміку електроенергетичних систем, рекурентних формул на основі z-перетворення.

Посилання

Shampine L. The MATLAB ODE Suite. [Електронний ресурс] / L. Shampine, M. Reichelt. — 1997. — Режим доступу: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/otherdocs/ode_suite.pdf.

Мороз В. Особливості застосування числових методів у моделюванні сучасних електроприводів / В. Мороз // Теоретична електротехніка. — 2005. — Вип. 58. — С. 130–137.

ДАКАР — комплекс програм для дослідження режимів роботи інтелектуальних енергетичних систем / В. С. Коновал, А. Б. Козовий, О. І. Скрипник, Т. О. Товстяк // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. — К., 2011. — С. 56–64.

Діалоговий Автоматизований Комплекс Аналізу Режимів (ДАКАР). — Режим доступу: www.dakar.eleks.com.

Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы : справочное пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наукова думка, 1986. — 544 с.

Джури Э. Импульсные системы автоматического регулирования / Э. Джури. — М. : Физматгиз, 1963. — 456 с.

Jury E. I. Theory and Application of the Z-Transform Method / E. I. Jury. — New York : John Wiley & Sons, Inc. — 1964. — 327 p.

Смит Дж. М. Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей / Дж. М. Смит ; [пер. с англ. Н. П. Ильиной ; под. ред. О. А. Чембровского]. — М. : Машиностроение, 1980. — 271 с.

Лозинський О. Розрахунки перехідних процесів в електромеханічних системах з використанням інтегралу згортки з ненульовими початковими умовами / О. Лозинський, В. Мороз // Теоретична електротехніка. — 2007. — Вип. 59. — С. 119–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-19