МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ РОЗЧИНІВ ТА НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ПРОЦЕСИ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Автор(и)

  • Ольга Романівна Мічута Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.143-153

Ключові слова:

фільтраційна консолідація, засолений ґрунт, хімічна суфозія, просідання.

Анотація

Побудовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунту з урахуванням впливу багатокомпонентних сольових розчинів і неізотермічних умов. Запропоновано кінематичну граничну умову на рухомій верхній межі масиву ґрунту з урахуванням розчинення і кристалізації солей. Чисельний розв’язок відповідної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних функцій. Наведено результати чисельних екскрементів.

Посилання

Богаєнко В. О. Моделювання впливу засоленості на динаміку геохімічних процесів / В. О. Богаєнко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фіз.-мат. науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 3. — С. 3–12.

Булавацький В. М. Системний підхід до проблеми математичного моделювання процесу фільтраційної консолідації / В. М. Булавацький, В. В. Скопецький // Кібернетика та системний аналіз. — 2006. — № 6. — С. 71–79.

Веригин Н. Н. Конвективная дифузия и массообмен при фильтрации растворов в пористой cреде / Н. Н. Веригин, В. С. Саркисян // Гидрогеол. исслед. водозаборн., водопонизительн. и дренаж. систем. — М., 1980. — С. 19–24.

Власюк А. П. Математичне моделювання консолідації ґрунтів при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. — Рівне : Вид-во НУВГП. — 2008. — 416 с.

Власюк А. П. Чисельне розв’язування задач консолідації та фільтраційного руйнування ґрунтів в умовах тепло-масопереносу методом радіальних базисних функцій / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. — Рівне : Вид-во НУВГП. — 2010. — 277 с.

Добронравов О. О. Моделювання фільтрації ґрунтових вод з урахуванням суфозії і кольматації / О. О. Добронравов, В. С. Кремез // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2006. — Вип. 7. — С. 141–146.

Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов / П. Л. Иванов. — М. : Высш. шк., 1991. — 447 с.

Лукнер Л. Моделирование миграции подземных вод / Л. Лукнер, В. М. Шестаков. — М. : Недра, 1986. — 208 с.

Мічута О. Р. Математичне моделювання впливу хімічної суфозії та температури на консолідацію засолених ґрунтів в тривимірному випадку / О. Р. Мічута, А. П. Власюк, П. М. Мартинюк // Тези XVII Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». — 2011. — С. 76.

Мічута О. Р. Про одну задачу фільтраційної консолідації засолених ґрунтів із врахуванням впливу хімічної суфозії в неізотермічних умовах / О. Р. Мічута, А. П. Власюк, П. М. Мартинюк // Тези XVII Міжнар. конф. «Прийняття рішень в умовах невизначеності». — 2011. — С. 138–140.

Мічута О. Р. Математичне моделювання впливу хімічної суфозіїна фільтраційну консолідацію засолених грунтів в неізотермічних умовах в двовимірному випадку / О. Р. Мічута, А. П. Власюк, П. М. Мартинюк // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. — 2011. — Вип. 4. — С. 169–175.

Петрухин В. П. Расчет суффозионных деформаций оснований в засоленных грунтах / В. П. Петрухин // Основания, фундаменты и механика грунтов. — 1995. — №5. — С. 11–13.

Самарский А. А. Численные методы математической физики / А. А. Самарский, А. В. Гулин. — М. : Научный мир. — 2003. — 316 с.

Шахно С. М. Чисельні методи лінійної алгебри / С. М. Шахно. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 243 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-21