DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-7.155-165

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ КЕРУЮЧОГО ВПЛИВУ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА БУРОВОЇ ЛЕБІДКИ ЛБ 650 Е

Микола Сафронович Нікорюк, Володимир Олександрович Есауленко, Василь Миколайович Карпенко

Анотація


У роботі розглянута система автоматичного керування напруги живлення на затискачах двигунів постійного струму з незалежним збудженням у перехідних режимах пуску. Розроблений алгоритм формування напруги дозволяє отримати бажаний закон зміни першої похідної моменту двигуна, що обмежує динамічні навантаження в елементах кінематичних ланок.

Ключові слова


бурова установка; система підіймального агрегату; електропривод; система Г-Д; двигун; пуск; напруга на затискачах двигуна; керування зміною напруги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коропец П. А. К вопросу оценки тяговых свойств привода локомотива. Повышение эффективности и качества работы электроподвижного локомотива / П. А. Коропец, Н. И. Горбунов // Межвузовский тематический сборник Ростовского института инженеров жел.-дор. тр-та. — 1984. — Вып. 176. — С. 21–29.

Карпенко В. Н. Формування керуючого впливу пуску двигуна постійного струму з послідовним збудженням / В. Н. Карпенко, Н. С. Нікорюк // Зб. наук. праць. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011. — Вип. 5. — С. 99–108.

Чиликин М. Г. Теория автоматизированного электропривода / М. Г. Чиликин, В. И. Ключев, А. С. Сандлер. — М. : Энергия, 1979. — 616 с.

Карпенко В. Н. Концепция построения главного привода подъемного агрегата буровой установки 6 класса с лебедкой ЛБ-650Е / В. Н. Карпенко, В. А. Эсауленко, Н. С. Никорюк // Збірник наукових праць ДонНТУ. Серія “Електротехніка і енергетика”. — Донецьк : ДонНТУ, 2007. — Вип. 7/128. — С. 279–284.