DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-7.207-213

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Володимир Анатолійович Федорчук, Костянтин Миколайович Ключка, Сергій Юрійович Протасов

Анотація


В статті розглянуто питання аналізу стійкості режиму роботи електричних кіл на основі використання їх інтегральних динамічних моделей.

Ключові слова


електричні кола; стійкість режиму роботи; інтегральне рівняння Вольтерри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Перхач В. С. Математичні задачі електроенергетики / В. С. Перхач. — Львов : Выща школа, 1989. — 464 с.

Верлань А.Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы : справочное пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наукова думка, 1986. — 543 с.

Верлань А. Ф. Метод интегральных уравнений в задаче описания и расчета электрических цепей / А. Ф. Верлань // Электронное моделирование, 1983. — № 5. — С. 8–12.

Ключка К. М. Методи отримання інтегральних динамічних моделей електричних кіл / К. М. Ключка // Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2009. — №1. — С. 28–30.