ПРО ОДИН ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ

Андрій Ярославович Бомба, Сергій Вікторович Ярощак

Анотація


Адаптовано числовий метод квазіконформного відображення для розв’язання задач багатофазної фільтрації в нафтогазових пластах, що експлуатуються рядними системами розстановки свердловин, зокрема, встановлено особливості формування області комплексного квазіпотенціалу в залежності від послідовності введення умовних розрізів багатозв’язної області фільтрації флюїдів.

Ключові слова


багатофазна фільтрація; квазіконформні відображення; числовий метод.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баренблатт Г. И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик — М. : Недра, 1972. — 288 с.

Бомба А. Я. Системный анализ фильтрационных процессов в многосвязных криволинейных областях / А. Я. Бомба, В. В. Скопецкий, С. В. Ярощак // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2010. — № 4. — С. 64–72.

Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. — К. : Наукова думка, 2007. — 308 с.

Бомба А. Я. Метод квазіконформних відображень розв’язання модельних задач двофазної фільтрації / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Доповіді НАН України. — 2010. — № 10 — С. 34–40.

Бомба А. Я. Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Обчислювальна та прикладна математика. — 2010. — № 2. — С. 3–13.

Bomba А. Ya. Complex approach to modeling of two-phase filtration processes under control conditions / А. Ya. Bomba, S. V Yaroschak // Journal of Mathematical Sciences. — 2012. — Vol. 184, №. 1. — P. 56–69.

Zhangxin C. Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media (Computational Science and Engineering) / C. Zhangxin, H. Guanren , M. Yuanle // Paperback. Society for Industrial and Applied Mathematic. — 2006. — 531 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.