DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2013-8.70-74

КОМПЛЕКС КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Костянтин Миколайович Ключка

Анотація


В статті розглянуті питання створення комп’ютерної моделюючої системи в програмі MATLAB для дослідження електричних кіл на основі використання їх інтегральних динамічних моделей.

Ключові слова


електричні кола; інтегральні динамічні моделі; комп’ютерна моделююча система; інтегральне рівняння Вольтерри II-го роду; прикладні програмі засоби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы : справочное пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наук. думка, 1986. — 543 с.

Ключка К. М. Методи отримання інтегральних динамічних моделей електричних кіл / К. М. Ключка // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — 2009. — №1. — С. 28–30.

Ключка К. М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / К. М. Ключка. — К., 2012. — 20 с.