АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ ПУСКУ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ ДО КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ВИЩЕ ОСНОВНОЇ

Микола Сафронович Нікорюк, Василь Миколайович Карпенко

Анотація


У роботі розглянутий алгоритм формування керуючого впливу — напруги живлення обмотки збудження двигуна постійного струму з незалежним збудженням у перехідних режимах пуску в верхній частині діапазону керування при значеннях кутової швидкості вище основної.
Розроблений алгоритм формування напруги дозволяє отримати перехідний процес пуску за умови підтримки постійного значення струму якоря двигуна.

Ключові слова


двигун постійного струму; пуск; напруга обмотки збудження; керування зміною напруги збудження; підтримка постійного струму якоря при регулюванні напруги збудження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коропец П. А. К вопросу оценки тяговых свойств привода локомотива. Повышение эффективности и качества работы электроподвижного локомотива / П. А. Коропец, Н. И. Горбунов // Межвузовский тематический сборник Ростовского института инженеров жел.-дор. тр-та. — 1984. — Вып. 176. — С. 21–29.

Башарин А. В. Управление электроприводами : учебное пособие для вузов / А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. Г. Соколовский. — Л. : Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. — 392 с.

Карпенко В. М. Формування керуючого впливу пуску двигуна постійного струму з послідовним збудженням / В. М. Карпенко, М. С. Нікорюк // Збір. наук. праць. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011. — Вип. 5 — С. 99–108.

Нікорюк М. С. Розробка алгоритму формування керуючого впливу системи автоматичного керування електропривода бурової лебідки ЛБ 650 Е / М. С. Нікорюк, В. О. Есауленко, В. М. Карпенко // Збір. наук. праць. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2012. — Випуск 7. — С. 155–165.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.