ІНТЕГРАЛЬНІ МАКРОМОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Олександр Олексійович Ситник, Сергій Юрійович Протасов, Володимир Анатолійович Федорчук

Анотація


У статті розглядаються питання науково-технічної задачі розвитку методу моделювання динамічних об’єктів на основі інтегральних макромоделей.

Ключові слова


інтегральна макромодель; диференціальне рівняння; динамічні характеристики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєв В. В. Моделирование динамических систем: Аспекты мониторинга и обработки сигналов / В. В. Васильев, Г. И. Грездов, Л. А. Симак и др. — К. : НАН Украины, 2002. — 344 с.

Бутковский А. Г. Методы управления системами с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. — М. : Наука, 1975. — 568 с.

Протасов С. Ю. Методи та засоби формування і комп’ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об’єктів з розподіленими параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / С. Ю. Протасов. — Черкаси, 2012. — 20 с.

Матвійчук, Я.М. Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія і практика / Я.М. Матвійчук. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. — 215 с.

Иванов В. В. Методы вычислений на ЭВМ : справочное пособие / В. В. Иванов. — К. : Наук. думка, 1986. — 584 с.

Верлань А. Ф. Интегральное уравнение: Методы, алгоритмы, программы / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наукова думка, 1986. — 542 с.

Сытник А. А. О реализации интегральных моделей в задаче динамической коррекции измерительного преобразователя / А. А. Сытник, К. Н. Ключка, С. Ю. Протасов // Интегральные уравнения — 2009 : сб. тезисов конф., 26–29 января 2009. — К. : ИПМЭ им. Г. Е. Пухова НАН Украины, 2009. — С. 131-133.

Протасов С. Ю. Динамические характеристики линейных объектов с переменными параметрами / С. Ю. Протасов // Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «Моделювання та інформаційні технології». — К., 2010. — №56. — С. 64–71.

Мартыненко В.С. Операционное исчесление / В. С. Мартыненко. — К. : Выща школа, 1990. — 359 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.