ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСОБІВ АДАПТАЦІЇ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ДО КОГНІТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

Юрій Олегович Фуртат

Анотація


Стаття присвячена задачі підвищення ефективності взаємодії користувачів складних автоматизованих систем з інформацією, що надходить від системи. Для вирішення задачі пропонується технологія управління користувацькими інтерфейсами, яка дозволяє проектувальникам та користувачам модифікувати інтерфейс системи в залежності від когнітивних особливостей взаємодії користувача з системою. В статті розглянуті принципи реалізації та запропонована функціональна модель системи настройки користувацьких інтерфейсів.

Ключові слова


автоматизована система; користувацький інтерфейс; форма представлення інформації; когнітивний стиль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зверев Ю. М. Исследование и разработка адаптивных средств естественно-языкового общения в автоматизированных системах переработки информации : дисс. ... канд. техн. наук / Ю. М. Зверев. — К. : АН УССР, ордена Ленина институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1983. — 198 с.

Радванська Л. М. Моделі, методи та засоби підвищення ефективності інтерфейсу «користувач — ЕОМ» у системах організаційного управління : автореф. дисс. ... канд. техн. наук / Л. М. Радванська. — Херсон : ХГТУ, 1999. — 17 с.

Ходаков Д. В. Моделі, методи та засоби адаптивності користувальницького інтерфейсу : автореф. дисс. ... канд. техн. наук / Д. В. Ходаков. — Херсон : ХГТУ, 2003. — 19 с.

Ковальчук А. М. Розробка адаптивного інтерфейсу користувача для програмного забезпечення наближення експериментальних даних : автореф. дисс. ... кандидата технических наук / А. М. Ковальчук. — К. : ИПМЭ им. Г. Е. Пухова НАНУ, 2002. — 22 с.

Крылов А.О. Модели адаптивных пользовательских интерфейсов систем автоматизации проектирования в строительстве : автореф. дисс. ... канд. техн. наук / А. О. Крылов. — М. : ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2011. — 16 с.

Шихнабиева Т. Ш. Методические основы представления и контроля знаний в области информатики с использованием адаптивных семантических моделей : автореф. дисс. ... д-ра пед. наук / Т. Ш. Шихнабиева. — М. : МГУ им. М. А. Шолохова, 2008. — 20 с.

Christopher D. Wickens, «Imperfect and Unreliable Automation and Its Implications For Attention Allocation, Information Access and Situation Awareness», Technical Report ARL-00-10/NASA-00-2, Aviation Research Lab Institute of Aviation in University of Illinois, 2000. — 28 p.

Verlan A. F. Methods for Flexible User Interfaces Adaptation in Complex Automated Systems / A. F. Verlan, Yu. O. Furtat // Proceedings of the Seventh World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2012. — Tashkent, Uzbekistan, 2012. — P. 47–50.

Турзин П. С. Уровни понимания информации и структура коммуникативного акта / П. С. Турзин, В. А. Пономаренко, С. Л. Рысакова-Ромашкан // Психологический журнал. — 1992. — Т. 13, № 1. — С. 30–39.

Strenberg R. J. Inside intelligence / R. J. Strenberg // Amer. Scientist. — 1986. — Vol. 74, № 2. — P. 137–143.

Якиманская И. С. Принципы построения образовательных программ и личностное развитие учащихся / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. — 1999. — Т. 13, № 3. — С. 39–47.

Методика «Фигуры Готтшальдта» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psylab.info/Методика_«Фигуры_Готтшальдта»

Методика «Свободная сортировка объектов». — Режим доступа: http://psylab.info/Методика_«Свободная_сортировка_объектов»

Методика «Сравнение похожих рисунков» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psylab.info/Методика_«Сравнение_похожих_рисунков».

Методика «Интеллектуальная лабильность» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psylab.info/Методика_«Интеллектуальная_лабильность»

Верлань А. Ф. Особенности оперативного тестирования на рабочем месте операторов систем поддержки принятия решений (СППР) / А. Ф. Верлань, М. Ф. Сопель, Ю. О. Фуртат // Збірник наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки». — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнко, 2010. — Вып. 3. — C. 37-45.

Коэффициент интеллекта [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_интеллекта.

Фуртат Ю. О. Персонализация в интеллектуальных системах обучения / Ю. О. Фуртат // Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнко, 2012. — С. 61–62.

Chmyr Igor, «Dialogue of Partners as a Method For Non-Formal Problem Solving» in Maddy D. Brouwer-Janse and Thomas L. Harrington (Eds.) collection: Human-Machine Communication for Educational Systems Design, NATO ASI Series F129 Springer-Verlag / Igor Chmyr. — Berlin, 1994.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.