МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ СОЛІТОНА В АНІЗОТРОПНОМУ ПРУЖНОМУ ТІЛІ ЗМІННОЇ ГУСТИНИ

Андрій Ярославович Бомба

Анотація


Розглядаються відокремлені хвилі типу солітонів в анізотропних пружних матеріалах, що задовольняють узагальненому закону Гука. Досліджується поведінки відокремленої хвилі, яка рухається в напрямку зростання густини. Зокрема, змодельовано процес зменшення амплітуди та виникнення цуга нелінійних відокремлених хвиль.

Ключові слова


анізотропія; рівняння руху; солітон; закон Гука; рівняння в частинних похідних.

Повний текст:

PDF

Посилання


Турбал Ю. В. О необходимых и достаточных условиях существования решений уравнений движения для анизотропных упругих тел в виде уединенных волн типа  -солитонов / Ю. В. Турбал // Проблемы прикладной математики и математического моделирования. — 2012. — С. 78–86.

Турбал Ю. В. Дослідження анізотропії пружних властивостей матеріалів з точки зору існування відокремлених хвиль типу  -солітонів / Ю. В. Турбал // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. — 2012. — Вип. 18. — С. 76–90.

Polyanin A. D. Handbook of First Order Partial Differential Equations / A. D. Polyanin, V. F. Zaitsev, A. Moussiaux. — London : Taylor&Francis, 2002.

Ляв А. Математическая теория упругости / А. Ляв. — М. ; Л. : ОНТИ, 1935. — 675 с.

Ерофеев В. И. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой / В. И. Ерофеев. — М. : Издательство Московского университета, 1999. — 328 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.