DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2013-9.%p

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ПРИ НАГНІТАННІ В НЬОГО В’ЯЖУЧОГО РОЗЧИНУ В ОДНОВИМІРНІЙ ПОСТАНОВЦІ

Анатолій Павлович Власюк, Тарас Андрійович Дроздовский

Анотація


Проведено математичне моделювання зміни напружено-деформованого стану ґрунтового масиву при нагнітанні в нього в’яжучого розчину в одновимірному випадку, яке може бути застосоване для оцінки стійкості та надійності гідротехнічних споруд в процесі закріплення їх основ. Отримано аналітичний та числовий розв’язок даної задачі, проведено числові експерименти та здійснено їх аналіз.

Ключові слова


математична модель; напружено-деформований стан; вільна межа; числовий розв’язок; метод скінченних різниць; в’яжучий розчин; нагнітання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Веригин Н. Н. Нагнетание вяжущих растворов в горные породы в целях повышения прочности и водонепроницаемости оснований гидротехнических сооружений / Н. Н. Веригин // Изв. Акад. Наук СССР отд. техн. наук. — 1952. — № 5. — С. 674–687.

Власюк А. П. Про деякі нові математичні моделі підземної гідромеханіки / А. П. Власюк // Вісник РДТУ — Рівне, 2000. — Вип. 3(5). — Ч. 2. — С. 57–62.

Власюк А. П. Математичне моделювання задачі закріплення основи гідроспоруди в деформівному грунтовому масиві / А. П. Власюк, М. Б. Демчук // Тези Всекур. наук.-меод. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2004. — С. 248.

Власюк А. П. Укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об’єкта в осесиметричному випадку / А. П. Власюк, М. Б. Демчук // Вісник Київського ун-ту. Серія фіз.-мат. науки — К., 2005. — Вип. 3. — С. 207–216.

Власюк А. П. Чисельне розв’язання однієї задачі укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об’єкта / А. П. Власюк, М. Б. Демчук // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. — К., 2005. — Вип. 1. — С. 158–166.

Полубаринова-Кочина П. Я. Теория движения грунтовых вод / П. Я. Полубаринова-Кочина. — М. : Наука, 1977. — 664 с.

Самарский А. А. Численные методы / А. А. Самарский, А. В. Гулин. — М. : Наука, 1989. — 432 с.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К., 1991. — 432 с.

Філатова І. А. Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового масиву при наявності рівня грунтових вод / І. А. Філатова // Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. — К., 2008. — Вип. 1. — C. 161–165.