МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ В БАГАТОШАРОВИХ ОКСИДНИХ НАНОПОКРИТТЯХ

Михайло Романович Петрик, Петро Михайлович Василюк, Надія Василівна Бабій, Оксана Юліанівна Петрик

Анотація


Побудована математична моделей дифузійного масопереносу в неоднорідних мультикомпозитних середовищах, що описує процес формування мультишарів тонких оксидних наноплівок, що використовуються як теромо- і агресивно захисні покриття робочих органів технологічного обладнання, що працюють у високо агресивних середовищах. Отримані просторово-розподілені концентраційні розподіли розподіли структурних складових компонентів наноплівок для різних технологічних зрізів оксидної наноплівки та часових тривалостей формування технологічного мультишару наноплівки.

Ключові слова


масоперенос; математична модель; нанопокриття; мультишари; інтегральні перетворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mehrer H. Diffusion in Solids / H. Mehrer. — Springer, 2007. — 650 р.

Kärger J. Diffusion fundamentals / J. Kärger, F. Grinberg, P. Heitjans. — Leipzig : Leipziger Unviersite, 2005. — 615 p.

Mathematical modeling and research for diffusion processes in multilayer and nanoporous media, Fluid Transport in Nanoporous Materials / M. Petryk, O. Shabliy, M. Leniuk, P. Vasyluk // NATO Science Series, Series II: Mathematics, Physics and Chemistry. — Springer Publishers, 2006. — Vol. 219. — Р. 639-655.

Василюк П. Високотемпературне руйнування залізохромових сплавів / П. Василюк // Вісник ТНТУ. Механіка та матеріалознавство — 2011. — Ч. 2. — С. 173–177.

Дифузійні процеси в оксидних шарах залізохромових сплавів / О. Шаблій, М. Петрик, П. Василюк, І. Катеринюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2000. — Т. 5, № 3. — С. 5–11.

Дейнека В. С. Идентификация параметров неоднородных задач диффузии в наномультикомпозитах с использованием градиентных методов / В. С. Дейнека, М. Р. Петрик // Компьютерная математика. — 2012. — № 1. — С. 41–51.

Ленюк М. П. Інтегральні перетворення Фурє, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах / М. П. Ленюк, М. Р. Петрик. — К. : Наук. думка, 2000. — 372 с.

Deineka V. S. Identifying kinetic parameters of mass transfer in components of multicomponent heterogeneous nanoporous media of a competitive diffusion system / V. S. Deineka, M. R. Petryk, J. Fraissard // Cybernetics and System Analysis. — New York, 2011. — Vol. 47, № 5. — P. 705–723.

Сергиенко И. В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем / И. В. Сергиенко, В. С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 2009. — 638 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.