Про один підхід до згладження негладкостей розв’язків крайових задач числовими методами квазіконформних відображень

Автор(и)

  • Михайло Бойчура
  • Андрій Бомба
  • Ольга Мічута

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2021-22.5-20

Анотація

Сформульовано задачу моделювання руху частинок (зарядів, рідини тощо) в однозв’язній чотирикутній криволінійній області, обмеженій гладкими двома лініями течії та двома еквіпотенціальними лініями. При цьому, якщо останні «стикуються» не під прямим кутом і відповідне середовище є ізотропним, то, згідно методу квазіконформних відображень, матимуть місце сингулярності в околах рівно чотирьох точок границі. З метою уникнення даних особливостей, запропоновано підхід до апроксимації межі досліджуваної області (кубічними бісплайнами) із застосуванням спеціально розробленої процедури «фіктивної ортогоналізації». Сформульовано відповідну пряму та обернену задачі на квазіконформні відображення. При цьому, пропонуються (для порівняння) два способи формування ортогональності на гладких ділянках границі (за допомогою деяких «дво-» та «п’ятиточкової» схем; наведено відповідні різницеві задачі та алгоритми їх розв’язання). Запропоновано підхід до оцінки точності виконання властивостей квазіконформності, окремо обчислюючи усереднені нев’язку ортогональності та узагальнену нев’язку відношення довжин суміжних відрізків в малому. Проведено числові експерименти та здійснено їх аналіз. Зокрема, розподіли обох видів нев’язок і кількість вузлів, в яких мають місце особливості при різних розбиттях сіток, проілюстровано на графіках. Як і очікувалось, «фіктивна ортогоналізація» при достатньо «густій» дискретизації забезпечує можливість вирішення проблеми сингулярності у точках «стику» граничних ліній течії та еквіпотенціальних ліній, сприяє підвищенню точності квазіконформних відображень та збільшенню «прозорості» ходу розв’язання відповідної задачі. Також, як і очікувалось, «п’ятиточкова» схема «забезпечення ортогональності» на гладких лініях границі, показала більшу ефективність в порівнянні з «двоточковою».

У якості перспективи подальшого застосування розробленої процедури «фіктивної ортогоналізації» описано механізм її адаптації на прикладі задач електричної томографії.

Біографії авторів

Михайло Бойчура

Національний університет водного господарства та природокористування

Андрій Бомба

Національний університет водного господарства та природокористування

Ольга Мічута

Національний університет водного господарства та природокористування

Посилання

Бомба А. Я., Каштан С. С., Пригорницький Д. О., Ярощак С. В. Методи комплексного аналізу: монографія. Рівне: НУВГП, 2013. 415 с.

Bomba A., Boichura M., Sydorchuk B. Generalization of numerical quasicon-formal mapping methods for geological problems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5 (4). P. 45-54.

Bomba A. Ya., Boichura M. V. One numerical complex analysis method for parameters identification of piecewise homogeneous conductivity media with us-ing applied quasipotential tomographic data. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць. Кам’янець-Поділь¬сь-кий: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 14. С. 5-17. DOI: 10.32626/2308-5916.2016-14.5-17.

Holder D. Electrical Impedance Tomography. Methods, History and Applica-tions. London: Institute of Physics, 2005. 456 p.

Michuta O., Ivanchuk N., Martyniuk P., Ostapchuk O. A finite-element study of elastic filtration in soils with thin inclusions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5 (5). P. 41-48.

Петрусёв А. С. Разностные схемы и их анализ: учебно-методическое посо-бие. Москва: МФТИ, 2004. 89 с.

Prautzsch H., Boehm W., Paluszny M. Bézier and B-Spline Techniques. Heidel-berg: Springer, 2002. 304 p.

Самарский А. А. Теория разностных схем. Москва: Наука, 1977. 656 с.

Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными. Москва: Мир, 1975. 558 с.

Доманов В. Н., Костин А. Г., Никифорович Е. И. Процессы тепломассооб-мена водоемов-охладителей с атмосферой. Киев: Наукова думка, 2011. 320 с.

ALGLIB — C++/C# numerical analysis library. URL: http://www.alglib.net (Last accessed: 26.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12