Дослідження ефективного рівня швидкості перемішування в біореакторі

Автор(и)

  • Ольга Воробйова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Катерина Корнієнко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Микола Шафаренко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2021-22.39-49

Анотація

Із розвитком індустріалізації та зростанням населення протягом останніх десятиліть призвели до екологічних порушень у стічних водах (СВ). У статті було зроблено класифікацію та порівняльна характеристика методів очистки СВ. Безпечна та економічно ефективна біологічна очистка є важливим питанням, що необхідно враховувати, особливо для галузей, які повинні знайти фінансово прийнятні методи очищення, щоб відповідати допустимим рівням скидання. Іммобілізовані мікроорганізми на носіях мають більшу стійкість до токсичності та низького виходу мулу. З натурального матеріалу інертні носії не потребують складної експериментальної підготовки на більш ранній стадії. Технологію іммобілізованої мікробної деградації використовують переважно через її високу щільність мікроорганізмів, низький вихід мулу, більш стійкі до токсичності та безперервної роботи. Дослідження перемішування в біореакторі із використанням перемішуючих пристроїв є складним завданням через проблему отримання точної інформації про швидкість потоку та тиску, викликаною мішалкою.

Метою дослідження є визначення ефективного рівня швидкості перемішування у вигляді пропелерної трьохлопатевої мішалки для промислових біогазових реакторів. При вирішенні поставлених завдань застосовувались теоретичні розрахунки швидкості перемішування завдяки гідродинамічного розрахунку. Завдяки використанням 3D моделювання пакету програми SolidWorks досліджено ефективність рівня швидкості обертання мішалки за допомогою розподілу векторів швидкості потоків субстрату. Рівень швидкості з числом обертів 6,3 с–1 для біореактора об’ємом 10 м3 показало моделювання, що воно є ефективне. Завдяки комп’ютерному моделюванню є можливість досліджувати ефективність перемішування субстрату та допомогти при модернізації іс­ную­чих промислових очисних споруд.

Посилання

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text.

Штепа В. М. Обґрунтування алгоритму експериментально-аналітичних досліджень режимів електротехнічної очистки стічних вод агропромисло-вих об’єктів з метою побудови енергоефективних систем управління. Ене-ргетика і автоматика. 2012. № 1 (11). URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/eia_2014_2_10.pdf.

Запольський А. К. Фізико-хімічні технології очищення стічних вод. Київ: Вища школа, 2005. 671 с.

Мазоренко Д. І., Цапко В. Г., Гончаров Ф. І. Інженерна екологія сільськогосподарського виробництва. Київ: Знання, 2006. 376 с.

Экологическая биотехнология. Пер. с англ. / под ред. К. Ф. Форстера, Д. А. Дж Вейза. Ленинград: Химия, 1990. Пер. изд.: Великобритания, 1987. 384 с.: ил. ISBN 5-7245-0418-9

Яковдев С. В., Скирдов И. В., Швецов В. Н. Биологическая очистка сточных вод: Процессы, аппараты и сооружения. 1985. 208 с.

Хижняк О. О. Проблема знезаражування природної води. Наукові вісті. 2007. № 5. С. 129-135.

Проблеми комплексного керування міським середовищем. Львів, 2005. 212 с.

Мельник В. М., Ружинська Л. І., Воробйова О. В. Аналіз існуючих біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами. Комунальне господарство міст. 2019. № 3 (149). С. 51-57. DOI 10.33042/2522-1809-2019-3-149-51-57. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/issue/view/118.

Rao J. R., Viraraghavan T. Biosorption of phenol from an aqueous solution by Aspergillus niger biomass. Bioresource Technology. 2002. Vol. 85 (2). P. 165-171. DOI: 10.1016/S0960-8524(02)00079-2.

Vázquez G., Alonso R., Freire S., González-Álvarez J., Antorrena G. Uptake of phenol from aqueous solutions by adsorption in a Pinus pinaster bark packed bed. Journal of Hazardous Materials. 2006. Vol. 133 (1-3). P. 61-67. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2004.12.041.

Shen J., Duvnjak Z. Adsorption isotherms for cupric and cadmium ions on corncob particles. Separation Science and Technology. 2005. Vol. 40 (7). P. 1461-1481. DOI: 10.1081/SS-200053319.

Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Москва: Химия, 1973. 754 с.

Лащинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник. 2-е изд. Ленинград: Машиностроение, 1970. 752 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29