Окреслення граничних та фізичних умов математичної моделі масообмінну в апараті під час розділення водно-органічних сумішей

Автор(и)

  • Вікторія Мельник Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Віра Косова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Кирило Бурсаков Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2021-22.76-87

Анотація

Авторами розроблена та удосконалена математична модель, яка описує масообмінну обстановку в апараті під час розділення водно-органічних сумішей та показує процеси первапорації, що відбуваються з процесу десорбції компонентів з мембранного елемента з урахуванням взаємних впливів характеристик процесу на характеристики середовища. Враховано вплив зовнішніх факторів для температурного розрахунку та знайдено розв’язок відповідної модельної задачі з використанням рівняння руху для рідини в середині мембрани в умовах ламінарного руху. Наведені результати розрахунків розподілу концентрації органічної домішки у суміші та матеріалі мембрани. Досліджено залежність кількості проходів через мембрану від початкової концентрації в мембрані. Показано можливість визначення розподілу концентрацій у потоці рідини, яка проходить в мембрані, а також по товщині мембрани в залежності від розмірів мембрани, режимів руху вихідної та парогазової суміші, концентрації органічної домішки в вихідній та парогазовій суміші. В побудованій математичній моделі враховано геометричні та фізичні умови, які характеризують відповідно форму і розміри області в якій відбувається конкретний процес переносу та фізичні властивості середовища і їх зміна в залежності від параметрів процесів. Для розв’язання рівняння конвективної дифузії в рідкій фазі вибрано метод скінченних різниць. Математичне моделювання наочно демонструє ефект впливу факторів, але, в свою чергу, не дозволяє знизити вплив. Урахування початкових умовах і граничних умовах дозволить визначити розподіл концентрацій у потоці рідини, яка проходить в мембрані, а також по товщині мембрани в залежності від розмірів мембрани, режимів руху вихідної та парогазової суміші, концентрації органічної домішки в вихідній та парогазовій суміші. Проведене математичне моделювання тепло- та масообміну всередині апарату для визначення концентраційного поля органічного компоненту та виявлення факторів, що впливають на швидкість виділення органічної домішки.

Посилання

Marion K. Buckley-Smith. The Use of Solubility Parameters to Select Membrane Materials for pervaporation of Organic Mixtures: A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Hamilton: The University of Waikato, 2006.

Буртная И. А., Литвиненко Д. В. Полимерные мембраны для первапорационных процессов очистки сточных вод. Publishing house Education and Science s.r.o. 2011. Т. 10. С. 96-98.

Дытнерский Ю. И., Быков И. Р., Акобян А. А., Смекалов В. Т., Цоколаев Б. Р. Разделение жидких смесей испарением через мембрану и мембранной дистилляцией. Москва: НИИТЭхим, 1989. 47 с.

Поляков А. М. Некоторые аспекты первапорационного разделения жидких смесей. Часть 1. ВИНИТИ РАН, Информационно-аналитический журнал «Мембраны». 2004. № 4 (24). С. 29-44.

Буртная И. А., Гачечиладзе О. О. Процессы переноса в полимерных мембранах. Часть 3. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013. Т. 6, № 6 (66). С. 4-7.

Буртная И. А., Гачечиладзе О. О. Процессы переноса в полимерных мембранах. Часть 4. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 2, № 6 (68). С. 4-11. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/23383/20988.

Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. Москва: Наука, 1974. 708 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-20