Метод точністного тарирування при реалізації математичних моделей динамічних систем в задачах моделювання та управління

Автор(и)

  • Андрій Прокофьев Національний університет «Одеська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2022-23.116-129

Анотація

Одним з основних якісних показників обчислювальних засобів є точність результатів розв’язування ними прикладних задач, зокрема, задач моделювання та управління динамічними системами. Одначе, не дивлячись на широке використання засобів обчислювальної техніки (ОТ), проблему оцінки точності обчислень не можна вважати розв’язаною, а її актуальність зростає у зв’язку зі швидким розвитком та поширенням кібернетичних засобів різного призначення. Гострота проблеми полягає у складності аналізу похибок обчислень, яка призводить до громіздкості аналітичних обґрунтувань та до великого обсягу обчислень, необхідних для отримання конкретних числових даних.

Для рішення багатьох технічних та науково-дослідницьких задач широко застосовуються як універсальні, так і спеціалізовані засоби ОТ. Характерною відмінністю останніх від універсальних засобів ОТ є навмисно вузький клас алгоритмів, які реалізуються, орієнтований (клас) на розв’язування обмеженого кола прикладних задач. При цьому, природно, передбачається досягнення низки певних (у порівнянні з універсальними засобами ОТ) переваг, до яких, зазвичай, відносяться один або група факторів, таких, як: підвищена швидкодія, неаналітичний спосіб розв’язування задач (для аналогових спеціалізованих засобів ОТ), зменшені масо-габаритні характеристики та вартість, тощо. Слід зазначити, що проблема точності є актуальною як для універсальних, та і для спеціалізованих засобів ОТ, дещо трансформуючись, в залежності від типу засобу та принципу його дії, наприклад, своєрідність первинних похибок

Посилання

Верлань А. Ф., Ефимов И. Е., Латышев А. В. Вычислительные процессы в сис¬темах управления и моделирования. Ленинград: Судостроение, 1989. 244 с.

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Вінниця: ВНТУ, 2010. 260 с.

Евланов Л. Г. Контроль динамических систем. Москва: Наука, 2009. 431 с.

Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения. Выпуклые и невыпуклые функции энергии. Москва: Мир, 1989. 494 с.

Киндерлерер Д., Стампакья Г. М. Введение в вариационные неравенства и их приложения. Москва: Мир. 1983. 256 с.

Згуровский М. З., Новиков А. Н. Анализ и управление односторонними физическими процессами. Киев: Наукова думка, 1996. 326 с.

Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. Москва: Наука, 1989. 608 с.

Бутковский А. Г. Методы управления системами с распределенными параметрами. Москва: Наука, 1990. 368 с.

Положаенко С. А. Математические модели процессов течения аномальных жидкостей Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. Київ: ІПМЕ, 2001. Вип. 9. С. 14-21.

Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В. Оптимальное управление. Москва: Наука, 1979. 428 с.

Корн Г., Котрн Т. Справочник по математике. Москва: Наука, 1990. 831 с.

Положаенко С. А. Метод оптимизационного решения одного класса вариационных неравенств. Тр. Одес. политехн. ун-та. Одесса, 2001. Вып. 1 (13). С. 175-181.

Скопецький В. В., Стоян В. А., Кривонос Ю. Г. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами. Київ: Наукова думка, 2002. 458 с.

Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов. Москва: Наука, 1990. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19