Автоматизовані засоби тестування програмних модулів розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду

Автор(и)

  • Віталій Іванюк Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
  • Марина Мястковська Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
  • Вадим Понеділок Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2023-24.26-34

Анотація

У статті розглянута методологія автоматизованого тестування програмних модулів розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду. Для реалізації автоматизованого тестування вибрано програмне середовище Matlab, яке має широкий спектр можливостей тестування програмного забезпечення, зокрема: функції для генерації наборів даних для тестування; функції для порівняння результатів тестування; функції для формування звітів тестування тощо. У якості бази для розробки автоматизованих засобів тестування вибрано Unit Testing Framework, що є складовою MATLAB Test Framework, має багато готових методів для перевірки коректності значень і формування статистики помилкових випадків. Розроблено набір тестових задач для інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду, який поділяється на різні типи рівнянь, включаючи лінійні інтегральні рівняння Вольтерри другого роду, які містять ядра із степеневими, експоненціальними, гіперболічними, логарифмічними, тригонометричними, оберненими тригонометричними функціями та їх комбінації. Розроблені засоби автоматизованого тестування використано для перевірки якості програмних модулів, побудованих на основі методів лівих прямокутників, правих прямокутників, методу трапецій та методу Сімпсона. Розроблений набір тестових задач дозволяє покривати широкий спектр можливих умов роботи програмних модулів. Результати тестування дозволили виявити шляхи вдосконалення наявних програмних модулів для досягнення виставлених умов їх функціонування. Проведенні дослідження будуть сприяти розробці більш надійних і ефективних програмних модулів розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду. Отримані результати є основою для подальших досліджень, які будуть спрямовані в таких напрямах: розробка методів тестування для більш складних типів інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду, включаючи рівняння з нелінійними та нестаціонарними ядрами.

Посилання

Jackvony K. The Complete Software Tester: Concepts, Skills, and Strategies for High-Quality Testing. Independently published. 512 p.

Rainer Kress. Linear Integral Equations: Springer, 3rd ed. 2014. 428 p.

Stormy Attaway, Boston University. MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. Butterworth-Heinemann, 2022. 592 p.

Testing Frameworks / Help Center Matlab. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab-unit-test-framework.html

Yair Altman. Accelerating MATLAB Performance: 1001 Tips to Speed Up MATLAB Programs. CRC Press, Inc., 2014. 792 p.

Верлань А. Ф., Контрерас Д. Е., Сізіков B. C. та ін. Integral equation toolbox – пакет програм для розв'язування інтегральних рівнянь в середовищі Matlab. Київ, 1997. 44 с.

Верлань А. Ф., Сизиков В. С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Київ, 1986. 544 с.

Верлань А. Ф., Федорчук В. А. Моделі динаміки електромеханічних систем. Київ, 2013. 221 с.

Верлань А. Ф., Федорчук В. А., Іванюк В. А. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем. Кам’янець-Подільський, 2010. 204 с.

Верлань А. А., Федорчук В. А. Моделювання комп’ютерно-інтегрованих силових енергетичних установок: монографія. Кам’янець-Подільський, 2023. 296 с.

Іванюк В. А. Математичні пакети прикладних програм : навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, 2015. 160 с.

Федорчук В. А., Іванюк В. А., Верлань Д. А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2014. 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-15