Застосування методів багатокритеріального прийняття рішень при відборі абітурієнтів

Автор(и)

  • Володимир Євгенович Бахрушин Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
  • Олексій Володимирович Бахрушин Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.5-14

Ключові слова:

ідбір абітурієнтів, ВНЗ, ЗНО, умови невизначеності, багатокритеріальне прийняття рішень, головний критерій, ранжирування критеріїв, максимінне оцінювання, максимаксне оцінювання, програмна реалізація, мова R.

Анотація

Висвітлено основні джерела невизначеності при відборі абітурієнтів до ВНЗ за результатами ЗНО. Запропоновано застосовувати для вирішення цього завдання методи багатокритеріального прийняття рішень. Розроблено програмну реалізацію мовою R методів головного критерію, ранжирування показників, максимінного та максимаксного оцінювання і наведено результати їх застосування для модельного прикладу.

Біографія автора

Володимир Євгенович Бахрушин, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

доктор фізико-мате­ма­тич­них наук, професор, професор кафедри системного аналізу та прог­рамної інженерії

Посилання

Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 р. — Ре-жим доступу: http://www.mon.gov.ua/files/normative/2013-11-14/1691/up-2014-%201510nak.rar (02.04.2014).

Звонников В. И. Контроль качества обучения при аттестации: Компе-тентностный поход / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. — М. : Логос, 2009. — 272 с.

Аванесов В. С. Проблема качества педагогических измерений / В. С. Ава-несов // Педагогические измерения. — 2004. — №2. — С. 3–27.

Дослідження якості системи вступу до ВНЗ України на основі зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних за-кладів. Аналітичний звіт. — К. : Міжнародний фонд «Відродження». — 2010. — 36 с.

Barber M. An avalanche is coming: Higher education and the revolution ahead / M. Barber, K. Donnelly, S. Rizvi. — Режим доступу: http://www.ippr.org/-images/media/files/publication/2013/04/avalanche-is-coming_Mar2013_10432.pdf.

Бахрушин В. Є. Тестові технології в освіті: Проблеми якості тестів / В. Є. Бахрушин, О. М. Горбань // Наукові записки Академії наук вищої школи України. — 2011. — Т. 6. — С. 24–34.

Bakhrushin V. E. Test technologies in education: The problem of test quality / V. E. Bakhrushin, O. M. Gorban // Ukr. J. Phys. Opt. — 2011. — Vol. 12, Suppl. 2: Sc. Horiz. — S. 1–10.

Бахрушин, В. Є. Статистичний аналіз тестів ЗНО 2009–2011 / В. Є. Бах-рушин, О. М. Горбань, М. А. Ігнахіна // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». — 2012. — Т. 3 (28). — С. 29–35.

Summary of the standards for educational and psychological testing— Режим доступу: http://spb.ca.gov/content/laws/selection_manual_appendixf.pdf.

Ким В. С. Тестирование учебных достижений / В. С. Ким. — Уссурийск : Издательство УГПИ, 2007. — 214 с.

Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий / В. С. Аванесов. — М. : Центр тестирования, 2002. — 240 с.

Бахрушин В. Наскільки якісними є тести ЗНО / В. Бахрушин. — Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles?start=10.

Ковальчук Ю. О. Теорія освітніх вимірювань / Ю. О. Ковальчук. — Ні-жин, 2012. — 200 с.

Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень / О. Ф.Волошин, С. О. Мащенко. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 336 с.

Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений / И. Г. Черноруцкий. — СПб. : БХВ-Петербург, 2005. — 416 с.

Бутковский А. Г. Характеристики систем с распределенными параметрами : справ. пособие / А. Г. Бутковский. — М. : Наука, 1979. — 224 с.

##submission.downloads##