Методи комплексного аналізу при моделюванні трифазної фільтрації в нафтогазових пластах

Автор(и)

  • Андрій Ярославович Бомба Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine
  • Сергій Вікторович Ярощак Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.23-29

Ключові слова:

трифазна фільтрація, квазіконформні відображення, числовий метод.

Анотація

Комплексний підхід до математичного моделювання процесів двофазної фільтрації в горизонтальних нафтогазових пластах узагальнено на випадок руху більш складної гетерогенної системи, що складається з водяної, нафтової та газової фаз.

Біографії авторів

Андрій Ярославович Бомба, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики

Сергій Вікторович Ярощак, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики

Посилання

Баренблатт Г. И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик — М. : Недра, 1972. — 288 с.

Zhangxin C. Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media (Computational Science and Engineering) / C. Zhangxin, H. Guanren, M. Yuanle. Paperback // Society for Industrial and Applied Mathematic. — 2006. — 531 p.

Методи комплексного аналізу : монографія / А. Я. Бомба, С. С. Каштан, Д. О. Пригорницький, С. В. Ярощак. — Рівне : НУВГП, 2013. — 415 с.

Bomba А. Ya. Complex approach to modeling of two-phase filtration pro¬cesses under control conditions / А. Ya. Bomba, S. V. Yaroschak // Journal of Mathematical Sciences. — 2012. — Vol. 184, № 1. — P. 56–69.

Бомба А. Я. Метод квазіконформних відображень розв’язання модельних задач двофазної фільтрації / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Доповіді НАН України. — 2010. — №10. — С. 34–40.

Бомба А. Я. Про один числовий метод комплексного аналізу розв’язання задач багатофазної фільтрації в нафтогазових пластах / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2013. — Вип. 8. — С. 14–22.

Bomba А. Ya. Systems Analysis of Filtration Processes in Multiconnected Curvilinear Domains / А. Ya. Bomba, V. V. Skopetsky, S. V. Yaroschak // Journal of Automation and Information Sciences. — 2010. — Vol. 42, № 8. — P. 55–64.

Бомба А. Я. Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Обчислюва-льна та прикладна математика. 2010. — №2. — С. 3–13.

Бомба А. Я. Один підхід до ідентифікації фільтраційно-ємкісних параме-трів нафтогазових пластів / А. Я. Бомба, А. М. Сінчук, С. В. Ярощак // Математичне моделювання. — 2013. — № 1 (28). — С. 31–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-14