Деякі особливості чисельної реалізації нелінійних інтегральних моделей динамічних об'єктів

Автор(и)

  • Дмитро Анатолійович Верлань Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine
  • Сергій Юрійович Протасов Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.36-44

Ключові слова:

нелинейная модель, интегральное уравнение, вырожденное ядро, алгоритм.

Анотація

Рассмотрены различные виды нелинейных интегральных динамических моделей, и также подходы к построению численных алгоритмов их компьютерной реализации.

Біографія автора

Сергій Юрійович Протасов, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем

Посилання

Верлань А. Ф. Методы решения интегральных уравнений с программами для ЭВМ / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наук. думка, 1978. — 292 с.

Верлань Д. А. Алгоритм реалізації методу вироджених ядер при розв’язуванні інтегральних рівнянь Вольтерри / Д. А. Верлань // Матема-тичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-По-дільський національний університет імені Івана Огієнка. — Кам’я¬нець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 4. — С. 64–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-28