Чисельне моделювання масоперенесення сольових розчинів у ненасичених шаруватих ґрунтах

Автор(и)

  • Анатолій Павлович Власюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Дем’янчука, м. Рівне, Ukraine
  • Тетяна Павлівна Цвєткова Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.44-52

Ключові слова:

математична модель, масоперенесення, вологоперенесення, неповне насичення, шаруватий ґрунт, концентрація, напір, осмос.

Анотація

Здійснено математичне моделювання процесу масоперенесення сольових розчинів при вологоперенесенні в шарах області неповного насичення з врахуванням осмотичних явищ в нелінійному випадку. Чисельні розв’язки відповідних крайових задач знайдено методом скінчених різниць. В результаті програмної реалізації задачі проведено ряд чисельних експериментів та зроблено їх аналіз.

Біографія автора

Анатолій Павлович Власюк, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Дем’янчука, м. Рівне

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів

Посилання

Веригин Н. Н. Диффузия и масообмен при фильтрации жидкостей в порис-тых средах / Н. Н. Веригин, Б. С. Шержуков // Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917–1967). — М. : Наука, 1969. — С. 237–313.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных середах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 1991. — С. 27–31.

Гусев Е. М. Проблемы теории переноса жидкости в ненасыщенных по-ристых середах / Е. М. Гусев // Физика почвенных вод. — М. : Наука, 1981.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. — 3-е изд. — М. : Наука, 1989. — 616 с.

Власюк А. П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А. П. Власюк, О. П. Остапчук, О. М. Степанченко // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки. — 2005. — Вип. 3. — С. 188–197.

Власюк А. П. Математичне моделювання перенесення солей при волого-перенесенні в шаруватих ґрунтах / А. П. Власюк, Т. П. Цвєткова // Тез. І Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчисл. методів». — Рівне, 2013. — С. 46.

Власюк А. П. Математичне моделювання переносу сольових розчинів при сумісній фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених грунтах в нелінійній одновимірній постановці / А. П. Власюк, Т. П. Цвєткова // Математичне та комп. моделювання. Серія: Техн. науки : збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — С. 28–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-20