DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.53-58

Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі

Андрій Петрович Громик

Анотація


Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв’язків побудовано точний аналітичний розв’язок математичної моделі коливних процесів (гіперболічної крайової задачі) у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі.


Ключові слова


моделювання, коливний процес, гіперболіч¬не рівняння, початкові та крайові умови, умови спряження, інтегральне перетворення, функція впливу, функція Гріна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Са¬марский. — М. : Наука, 1972. — 735 с.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дей¬нека. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 с.

Дейнека В. С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий. — К. : Наук. думка, 1998. — 614 с.

Перестюк М. О. Теорія рівнянь математичної фізики / М. О. Перестюк, В. В. Маринець. — К. : Либідь, 2006. — 424 с.

Конет І. М. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних обла-стях / І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Чернівці : Прут, 2004. — 276 с.

Громик А. П. Температурні поля в кусково-однорідних просторових се-редовищах / А. П. Громик, І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. — 200 с.

Конет І. М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах / І. М. Конет — Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. — 120 с.

Громик А. П. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кус-ково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 8. — С. 44–50.

Шилов Г. Е. Математический анализ. Второй специальный курс / Г. Е. Шилов. — М. : Наука, 1965. — 328 с.

Гельфанд И. М. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений / И. М. Гельфанд, Г. Е. Шилов. — М. : Физматгиз, 1958. — 247 с.