Комп'ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів

Автор(и)

  • Віталій Анатолійович Іванюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Вадим Віталійович Понеділок Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Віолета Андріївна Грищук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.59-67

Ключові слова:

ідентифікація, моделювання, нелінійні динамічні системи, ряди Вольтерри, ядра Вольтерри, Matlab / Simulink.

Анотація

Розглянуто метод ідентифікації нелінійних динамічних об’єктів у вигляді інтегро-степеневих рядів Вольтерри з використанням детермінованих сигналів ступінчатого впливу визначеної амплітуди. Запропоновано Simulink-моделі для реалізації однорідного регулярного інтегрального оператора n-го степеня. Досліджено за допомогою обчислювальних експериментів якість розроблених програмних засобів.

Біографія автора

Віталій Анатолійович Іванюк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики

Посилання

Бойко И. Ф. Идентификация систем измерений / И. Ф. Бойко, В. В. Турчак // Електроніка та системи упр. — 2009. — № 1. — С. 11–19.

Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифферен-циальных уравнений / В. Вольтерра ; пер. с англ. ; под ред. П. И. Кузне-цова. — М. : Наука, 1982. — 304 с.

Гроп Д. Методы идентификации систем / Д. Гроп. — М. : Мир, 1979. — 302 с.

Павленко В. Д. Идентификация нелинейных динамических систем в виде ядер Вольтерры на основе данных измерений импульсных откликов / В. Д. Пав¬ленко // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32. — № 3. — С. 3–18.

Пупков К. А. Функциональные ряды в теории нелинейных систем / К. А. Пуп¬ков, В. И. Капалин, А. С. Ющенко. — М. : Наука, 1976. — 448 с.

Салыга В. И. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Идентификация и оптимальное управление / под ред. В. И. Са-лыги. — Х. : Вища шк., 1976. — 179 с.

Семенов А. Д. Идентификация объектов управления : учебн. пособие / А. Д. Семенов, Д. В. Артамонов, А. В. Брюхачев. — Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. — 211 с.

Сидоров Д. Н. Моделирование нелинейных нестационарных динамических систем рядами Вольтерра: идентификация и приложения / Д. Н. Сидоров // Сибирский журнал индустриальной математики. — 2000. — Т. 3, № 1( 5). — С. 182–194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-24