Реалізація інтегрального методу для аналізу стійкості електроенергетичних систем

Автор(и)

  • Володимир Семенович Коновал Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
  • Володимир Іванович Мороз Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.80-88

Ключові слова:

електроенергетичні системи, інтегральні рівняння, комп'ютерне моделювання, z-перетворення

Анотація

У статті запропоновано спосіб реалізації рекурентних фор­мул на основі інтегральних методів для розв'язування задач аналізу стійкості електроенергетичних систем.

Біографії авторів

Володимир Семенович Коновал, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

кандидат технічних наук, доцент, доцент

Володимир Іванович Мороз, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроприводу

Посилання

High Performance Computing in Power and Energy Systems / Siddhartha Kumar Haitian and Anshan Gupta (Ends.) // Power Systems Series. — Springer-Verilog Berlin Heidelberg, 2013. — 384 p.

Смит Дж. М. Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей : [монография] / Дж. М. Смит ; [пер. с англ. Н. П. Ильиной ; под. ред. О. А. Чембровского]. — М. : Машиностроение, 1980. — 271 с.

Мороз В. Погляд інженера-електрика на числові методи розв'язування звичайних диференціальних рівнянь / В. Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електроме-ханічні системи». — 2003. — № 485. — С. 208–213.

Коновал В. Застосування z-перетворення для моделювання електроенер-гетичних систем / В. Коновал, В. Мороз // Сборник трудов Международной конференции «Моделирование-2012» (Simulation-2012), 16-18 травня 2012 р. — К., 2012. — С. 293–296.

Shampine L. The MATLAB ODE Suite. [Електронний ресурс] / L. Sham¬pine, M. Reichelt. — 1997. — Режим доступу: http://www.math¬works.com/¬ac-cess/help¬desk/help/pdf_doc/otherdocs/¬ode_suite.pdf.

Мороз В. Особливості застосування числових методів у моделюванні сучасних електроприводів / В. Мороз // Теоретична електротехніка. — 2005. — Вип. 58. — С. 130–137.

Skrypnyk O. Interactive Automated Complex for Load Flow Analysis / O. Skrypnyk, V. Konoval // Proc. of XVI Scientific Conference «Computer applications in electrical engineering». — Poznan, 2011. — P. 75–76.

Діалоговий Автоматизований Комплекс Аналізу Режимів (ДАКАР). [Еле-ктронний ресурс]. — Режим доступу: http://dakar.eleks.com

SimPowerSystems: MATLAB®, the language of technical computing [MathWorks Documentation Center] [Електронний ресурс]. — Режим дос-тупу до ресурсу : http://www.math¬works.com/help/phys¬mod/sps/in¬dex.html.

Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Справочное пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наукова дум-ка, 1986. — 544 с.

Jury E. I. Theory and Application of the Z-Transform Method / E. I. Jury. — New York: John Wiley & Sons, Inc. — 1964. — 327 p.

Лозинський О. Розрахунки перехідних процесів в електромеханічних системах з використанням інтегралу згортки з ненульовими початковими умовами / О. Лозинський, В. Мороз // Теоретична електротехніка. — 2007. — Вип. 59. — С. 119–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-18