Синтез контуру оптимального релейного регулювання швидкістю для великого оптичного телескопа

Автор(и)

  • Віра Миколаївна Оксентюк Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.136-147

Ключові слова:

оптичний телескоп, оптимальне регулювання швидкістю, релейний регулятор.

Анотація

Для перспективного великого оптичного телескопа застосовано безредукторний електропривод, побудований на базі моментного вентильного двигуна з давачем положення ротора. Синтезовано декілька варіантів систем оптимального за швидкодією керування швидкістю виконавчого двигуна телескопа у результаті вирішення задачі аналітичного конструювання регуляторів, стійких при безмежно великому коефіцієнті підсилення за рахунок роботи релейного елемента у ковзному режимі.

Біографія автора

Віра Миколаївна Оксентюк, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

кандидат технічних наук, дирек­тор СКБ ЕСМ ІЕСК

Посилання

Оптические и информационные телескопы 90-х годов / [Ф. Джиллет, А. Лабейри, Дж. Нельсон и др.] ; пер. с англ. — М. : Мир, 1983. — 195 c.

Leonardi F. PM motors for direct driving optical telescope / F. Leonardi, M. Venturini, A. Vismara // IEEE, Industry Applications Magazine. — 1996. — Vol. 2, № 4. — P. 10–16.

Прецизійний тихохідний безредукторний безконтактний електропривід / Ю. І. Чучман, І. З. Щур, М. В.Черепаняк, В. М. Журкіна // Електроінформ. — 2006. — №45. — С. 11–13.

Ткачук В. І. Електромеханотроніка : навч. посіб. / В. І. Ткачук — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 404 с.

Марущак Я. Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та парале-льним коригуванням : навч. посіб. / Я. Ю. Марущак. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 208 с.

Журкіна В. М. Моделювання системи автоматичного керування позицій-ним електроприводом телескопа / В. М. Журкіна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2003. — № 485: Електроенерге-тичні та електромеханічні системи. — С. 49–54.

Садовой А. В. Системы оптимального управления прецизионными элек-троприводами / А. В. Садовой, Б. В. Сухинин, Ю. В. Сохина. — К. : ИСИМО, 1996. — 298 с.

Щур І. З. Система оптимального прецизійного керування позиційним елек-троприводом інформаційного телескопа / І. З. Щур, В. М. Журкіна // Вісник Харківського Національного технічного університету «ХПІ». — 2003. — № 41. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. — С. 159–163.

##submission.downloads##