Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів із симетричними граничними умовами методом перерізів

Автор(и)

  • Володимир Анатолійович Федорчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Олександр Іванович Махович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.182-191

Ключові слова:

модель, нестаціонарний тепловий процес, симетричні граничні умови, апроксимація, числова реалізація.

Анотація

Розглядається метод дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів, який враховує особливість симетричних граничних умов. Апроксимація диференціального рівняння в частинних похідних системою звичайних диференціальних рівнянь дала змогу істотно спростити обчислювальний алгоритм за умови забезпечення прийнятної точності розв’язків.

Біографія автора

Володимир Анатолійович Федорчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики

Посилання

Самарский А. А. Вычислительная теплопередача / А. А. Самарский, П. Н. Ва¬бищевич. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 784 с.

Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. — М. : Высшая школа, 1967. — 600 с.

Методы определения теплопроводности и температуропроводности / А. Г. Шашков, Г. М. Волохов, Т. Н. Абраменко, В. П. Козлов ; под ред. А. В. Лыкова. — М. : Энергия, 1973. — 336 с.

Конет И. М. Обобщенные нестационарные температурные поля в плоских прямоугольных областях: Интегральные преобразования в задачах теплопроводности и упругости / И. М. Конет, М. П. Ленюк. — К., 1986. — С. 3–15. — (Препринт /АН УССР. Ин-т математики; 86.54).

Конет І. М. Нестаціонарні температурні поля в безкрайній ізотропній пластинці / І. М. Конет, А. П. Громик // Інтегральні перетворення та їх за-стосування до крайових задач : зб. наук. праць Ін-та математики АН України. — К., 1994. — Вип. 5. — С. 92–97.

Верлань А. Ф. Компьютерное моделирование процессов передачи тепла в перспективных базовых несущих конструкциях стоечного типа с тепло-выми трубами / А. Ф. Верлань, И. О. Горошко, Ю. Е. Николаенко // Мате-ма¬тичні машини і системи. — 2008. — № 2. — С. 90–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-11