Модельний аналіз інтенсивності водного потоку при оцінці деформацій русла в місці обтікання донних гряд

Автор(и)

  • Ярослав Васильович Ходневич Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.202-206

Ключові слова:

чисельне моделювання, інтенсивність потоку, місцевий розмив, обтікання гряди.

Анотація

Наведено результати дослідження інтенсивності руслового потоку при обтіканні донної гряди в залежності від кута її розташування та висоти. Дослідження ґрунтується на чисельному моделюванні сили опору дна в області за донною грядою. Встановлено, що при висоті донної гряди рівній 1/3 глибини потоку найбільш потужні деформації русла можуть відбуватися при її розташуванні під кутом 35–40 градусів до набігаючого потоку.

Посилання

Щодро А. Е. Исследование структуры и размывающей способности потока за донными уступами и грядами / А. Е. Щодро // Вестник Национального технического университета Украины. Машиностроение. — К., 2000. — Вып. 38, Т. 2. — С. 205–209.

Щодро А. Е. Кинематика потока и водообмен за косорасположенными донными уступами гидротехнических сооружений / А. Е. Щодро // Гид-равлика и гидротехника : респ. межвед. научно-техн. сборник. — К. : Техника, 1978. — Вып. 26. — С. 59–64.

Щодро О. Є. Порівняння розрахункових та експериментальних даних про кінематичну структуру, поле тисків, наносотранспортуючу та розмивну спроможності потоку в зоні просторової відривної течії за косо розташова-ними грядами та донними уступами / О. Є. Щодро // Вісник НУВГП : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2006. — Вип. 4 (36), Ч. 1. — С. 173–179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-31