DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-10.218-227

Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням

Сергій Володимирович Щербовських

Анотація


Запропоновано математичну модель надійності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням для аналізу причин непрацездатності. Модель адекватно враховує вплив перерозподілу навантаження на ймовірнісні показники мінімальної множини перетинів. Для моделювання системи застосовані динамічне дерево відмов та марковський аналіз.


Ключові слова


модель надійності; мінімальна множина перетинів; динамічне дерево відмов; марковська модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vega M. Algorithm to evaluate substation reliability with cut and path sets / M. Vega, H. G. Sarmiento // Industry Applications, IEEE Transactions on. — 2008. — Vol. 44, № 6. — P. 1851–1858.

Yong Liu. Reliability evaluation of composite power systems using Markov cut-set method / Yong Liu, C. Singh // Power Systems, IEEE Trans. on — 2010. — Vol. 25, № 2. — P. 777–785.

Haitao Guo. Automatic creation of Markov models for reliability assessment of safety instrumented systems / Haitao Guo, Xianhui Yang // Reliability Engi-neering & System Safety. — 2008. — Vol. 93, № 6. — P. 829–837.

Codetta-Raiteri D. Integrating several formalisms in order to increase Fault Trees' modeling power / D. Codetta-Raiteri // Reliability Engineering & System Safety. — 2011. — Vol. 96, № 5. — P. 534–544.

Juan Eloy Ruiz-Castro. Modelling a reliability system governed by discrete phase-type distributions / Juan Eloy Ruiz-Castro, Rafael Pérez-Ocón, Gemma Fernández-Villodre // Reliability Engineering & System Safety. — 2008. — Vol. 93, № 11. — P. 1650–1657.

Chryssaphinou O. Multi-state reliability systems under discrete time semi-markovian hypothesis / O. Chryssaphinou, N. Limnios, S. Malefaki // Reliabil-ity, IEEE Trans. on. — 2011. — Vol. 60, № 1. — P. 80–87.

Щербовських С. В. Математичні моделі та методи для визначення харак-теристик надійності багатотермінальних систем із урахуванням перероз-поділу навантаження: монографія / С. В. Щербовських. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 296 с.