Моделювання зворотнього впливу характеристик процесу витіснення нафти на проникність пласта

Автор(и)

  • Андрій Ярославович Бомба Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
  • Олена Миколаївна Гладка Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.5-20

Ключові слова:

квазіконформні відображення, комплексний квазіпотенціал, метод сумарних зображень, декомпозиція задачі, ідентифікація параметрів.

Анотація

На основі синтезу числових методів комплексного аналізу, сумарних зображень та декомпозиції двозв’язних обмежених еквіпотенціалями областей розроблено новий ефективний конструк­тивний підхід до математичного моделювання процесів витіснення вуглеводнів із пласта за умов взаємовпливу характеристик процесу і середовища та ідентифікації параметрів моделі.

Біографія автора

Андрій Ярославович Бомба, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики

Посилання

Бомба А. Я. Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах / А. Я. Бомба, О. М. Гладка // Журнал обчисл. та прикладн. матем. — К., 2013. — №1 (111). — С. 35–45.

Бомба А. Я. Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у сланцевих пластах / А. Я. Бомба, О. М. Гладка // Фіз.-мат. моделюв. та інформаційні технології. — Львів, 2013. — № 18. — С. 32–42.

Бомба А. Я. Методи комплексного аналізу : монографія / А. Я. Бомба, С. С. Каштан, Д. О. Пригорницький, С. В. Ярощак. — Рівне : НУВГП, 2013. — 415 с.

Ляшко И. И. Численно-аналитическое решение краевых задач теории фильтрации / И. И. Ляшко, И. М. Великоиваненко. — К. : Наук. думка, 1973. — 264 с.

Положий Г. М. Об одном классе формул суммарных представлений / Г. М. Положий, А. А. Скоробагатько // Прикл. матем. и мех. — 1965. — Вып. 1. — C. 20–40.

Vogel C. R. Computational methods for inverse problems / C. R. Vogel. — Philadelphia : SIAM, 2002. — 183 p.

Bruckner G. An inverse problem from the 2D-groundwater modelling / G. Bruckner, S. Handrock-Meyer, H. Langmach — Berlin : WIAS-Preprint, 1997. — № 343.

Chan T. F. Level set and total variation regularization for elliptic inverse prob-lems with discontinuous coefficients / T. F. Chan, X.-C. Tai — UCLA, Math. Depart. — CAM-report 03-15, 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-19