Знаходження невідомих параметрів джерела забруднення в одновимірних нестаціонарних задачах масопереносу

Автор(и)

  • Анатолій Павлович Власюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне
  • Ольга Миколаївна Багнюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.29-36

Ключові слова:

ідентифікація, джерело забруднення, метод функції Гріна, спряжене рівняння.

Анотація

У результаті проведеного математичного моделювання процесу масопереносу забруднень від миттєвого точкового джерела в одновимірному нестаціонарному випадку на відрізку, знайдено невідому координату його місцеположення на основі інформації про необхідну кількість замірів концентрації в заданих точках. Розв’язок оберненої крайової задачі знайдено декількома методами. Наведено результати числових експериментів та їх аналіз.

Біографія автора

Анатолій Павлович Власюк, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів

Посилання

Борухов В. Т. Численное решение обратной задачи восстановления ис-точника в параболическом уравнении / В. Т. Борухов, П. Н. Вабищевич // Математическое моделирование. — 1998. — Т. 10, №11, — С. 93–100.

Власюк А. П. Ідентифікація місцеположення джерела забруднення в ста-ціонарній одновимірній задачі масоперенесення / А. П. Власюк, О. М. Ба-гнюк // Матем. та комп. моделювання. Серія «Технічні науки». — 2012. — Вип. 6. — С. 40–48.

Обратная задача восстановления источника для уравнения конвективной диффузии / Ю. А. Криксин, С. Н. Плющев, Е. А. Самарская, В. Ф. Тишкин // Математическое моделирование. — № 11. — С.93–100 .

Лагранжово-ейлеровий підхід до розв’язання оберненої задачі конвекти-вної дифузії / С. І. Ляшко, Д. А. Клюшин, В. В. Семенов, К. В. Шевченко // Доповіді НАН України. — 2007. — № 10. — C. 38–43.

Наконечний О. Г. Оптимальне керування та оцінювання в рівняннях із частинними похідними / О. Г. Наконечний // Київський університет. — К., 2004. — 103 с.

Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. — М. : Наука, 1989. — 320 с.

Самарский А. А. Численные методы математической физики / А. А. Са-марский, А. В. Гулин. — М. : Научный мир, 2003. — 316 с.

Стеля О. Б. Чисельна процедура відтворення невідомих параметрів джерел для задач масопереносу / О. Б. Стеля, О. С. Тригуб // Національний університет «Києво-Могилянська академія» : наукові записки. — 2000. — Т. 18. Комп’ютерні науки. — С. 40–46.

Снеддон И. Преобразование Фурье / И. Снеддон. — М. : ИЛ, 1955. — 668 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-17