Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі

Автор(и)

  • Андрій Петрович Громик Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.37-43

Ключові слова:

моделювання, коливний процес, гіперболічне рівняння, початкові та крайові умови, умови спряження, інтегральне перетворення, функція впливу, функція Гріна.

Анотація

Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом голов­них розв’язків побудовано точний аналітичний розв’язок мате­матичної моделі коливних процесів (гіперболічної крайової зада­чі) у кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі.

Біографія автора

Андрій Петрович Громик, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. — М. : Наука, 1972. — 735 с.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. – К.: Наук. думка, 1991. – 432 с.

Дейнека В. С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий. — К. : Наук. думка, 1998. — 614 с.

Перестюк М. О. Теорія рівнянь математичної фізики / М. О. Перестюк, В. В. Маринець. — К. : Либідь, 2006. — 424 с.

Конет І. М. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних обла-стях / І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Чернівці : Прут, 2004. — 276 с.

Громик А. П. Температурні поля в кусково-однорідних просторових се-редовищах / А. П. Громик, І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. — 200 с.

Конет І. М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах / І. М. Конет. — Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. — 120 с.

Громик А. П. Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А. П. Громик // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2014. — Вип. 10. — С. 53–58

Шилов Г. Е. Математический анализ. Второй специальный курс / Г. Е. Шилов. — М. : Наука, 1965. — 328 с.

Гельфанд И. М. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений / И. М. Гельфанд, Г. Е. Шилов. — М. : Физматгиз, 1958. — 247 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-25