Методи математичного моделювання для вдосконалення кризового моніторингу оцінки якості поверхневих вод

Автор(и)

  • Павло Іванович Ковальчук Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ
  • Андрій Васильович Герус Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.51-60

Ключові слова:

математична модель, поширення забруднень, пляма забруднень, персептрон, екологічна оцінка, якість води.

Анотація

Запропоновано математичні методи та модель вдосконалення кризового моніторингу оцінки якості поверхневих вод. Розроблена математична модель поширення забруднень в річках та взаємодії з завислими наносами та донними відкладами, що дозволяє моделювати різні сценарії аварійних викидів забруднюючих речовин в річковій системі з водосховищем. Для системної екологічної оцінки якості води пропонується метод нейронних мереж.

Біографія автора

Павло Іванович Ковальчук, Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник

Посилання

Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. № 815 Київ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод». (Абзац третій пунк-ту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 748 (748-2013-п ) від 07.08.2013).

Kovalchuk P. I. Perceptron model of system environmental assessment of water quality in river basins: 4-th international conference on inductive modeling. Pro-ceedings / P. I. Kovalchuk, A. V. Gerus, V. P. Kovalchuk. — Kyiv, 2013. — P. 279–284.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2011 рік. — Дніпропетровськ, 2012. — 193 с.

Галкин Л. М. Решение диффузионных задач методом Монте-Карло : мо-нография / Л. М. Галкин. — М. : Наука, 1975. — 96 с.: ил.

Сизоненко В. П. Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти «Нова» / В. П. Сизоненко, О. Л. Шевченко, О. Г. Лисюк // Проблеми загальної ене-ргетики. — 2010. — № 2 (22). — С. 45–52.

Караушев А. В. Модель распространения растворенных веществ в про-точном водоеме / А. В. Караушев. — 1986. — Вып. 319. — С. 21–29.

Самарский А. А. Теория разностных схем : учебное пособие / А. А. Са-марс¬кий. — М. : Наука, 1977. — 656 с.

Романенко В. Д. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями: методика / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін. — К. : Символ-Т, 1988. — 28 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-16