Використання методів математичного та експериментально-статистичного моделювання для оптимізації технологічних параметрів ультразвукового одержання полімерних композиційних матеріалів

Автор(и)

  • Олександр Євгенович Колосов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
  • Володимир Іванович Сівецький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
  • В'ячеслав Семенович Кривошеєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
  • Олена Петрівна Колосова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.61-72

Ключові слова:

технологія, параметр, моделювання, експеримент, математика, статистика, епоксид, полімер, олігомери, зв’язуюче, ультразвук.

Анотація

Проаналізовані особливості використання методів моделювання в прикладних задачах на прикладі оптимізації технологічних параметрів ультразвукового формування реактопластичних полімерних композиційних матеріалів.

Біографії авторів

Олександр Євгенович Колосов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

доктор технічних наук, сстарший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

Володимир Іванович Сівецький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

В'ячеслав Семенович Кривошеєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

Посилання

Цыплаков О. Г. Научные основы технологии композиционно-волок¬нис¬тых материалов. Часть 1 / О. Г. Цыплаков. — Пермь : Пермьское книжное узд-во, 1974. — 317 с.

Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Техно-логии : [учебное пособие] / М. Л Кербер, В. М. Виноградов, Г. С. Го¬лов¬кин и др. ; под ред. А. А. Берлина. — СПб. : Профессия, 2008. — 560 с.

Воронков А. Г. Эпоксидные полимеррастворы для ремонта и защиты строительных изделий и конструкций : учебное пособие / А. Г. Воронков, В. П. Ярцев. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. — 92 с.

Математичне моделювання базових процесів виготовлення полімерних компо¬зиційних матеріалів із застосуванням ультразвукової модифікації / О. Є. Ко¬ло¬сов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов та ін. — К. : ВД «Едельвейс», 2012. — 268 с.

Статюха Г. О. Розробка комп’ютерної системи підготовки та обробки даних у межах застосування експериментально-статистичної методології для хіміко-технологічних систем / Г. О. Статюха, А. Г. Петрань // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2000. — №1. — С. 100–106.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із за-стосуванням фізико-хімічної модифікації (у двох частинах) / О. Є. Коло-сов. — К. : НТУУ «КПІ», 2005. — Ч. 1. Дослідження передумов направ-леного здійснення фізико-хімічної модифікації. — 251 с.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із за-стосуванням фізико-хімічної модифікації (у двох частинах) / О. Є. Коло-сов, В. І. Сівецький. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — Ч. 2. Ефективні режими та обладнання для здійснення фізико-хімічної модифікації. — 196 с.

Колосов О. Є. Технологія одержання багатокомпонентних епоксиполімерів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов. — К. : НТУУ «КПІ», 2010. — 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-24