DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.61-72

Використання методів математичного та експериментально-статистичного моделювання для оптимізації технологічних параметрів ультразвукового одержання полімерних композиційних матеріалів

Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький, В'ячеслав Семенович Кривошеєв, Олена Петрівна Колосова

Анотація


Проаналізовані особливості використання методів моделювання в прикладних задачах на прикладі оптимізації технологічних параметрів ультразвукового формування реактопластичних полімерних композиційних матеріалів.


Ключові слова


технологія; параметр; моделювання; експеримент; математика; статистика; епоксид; полімер; олігомери; зв’язуюче; ультразвук.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цыплаков О. Г. Научные основы технологии композиционно-волок¬нис¬тых материалов. Часть 1 / О. Г. Цыплаков. — Пермь : Пермьское книжное узд-во, 1974. — 317 с.

Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Техно-логии : [учебное пособие] / М. Л Кербер, В. М. Виноградов, Г. С. Го¬лов¬кин и др. ; под ред. А. А. Берлина. — СПб. : Профессия, 2008. — 560 с.

Воронков А. Г. Эпоксидные полимеррастворы для ремонта и защиты строительных изделий и конструкций : учебное пособие / А. Г. Воронков, В. П. Ярцев. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. — 92 с.

Математичне моделювання базових процесів виготовлення полімерних компо¬зиційних матеріалів із застосуванням ультразвукової модифікації / О. Є. Ко¬ло¬сов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов та ін. — К. : ВД «Едельвейс», 2012. — 268 с.

Статюха Г. О. Розробка комп’ютерної системи підготовки та обробки даних у межах застосування експериментально-статистичної методології для хіміко-технологічних систем / Г. О. Статюха, А. Г. Петрань // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2000. — №1. — С. 100–106.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із за-стосуванням фізико-хімічної модифікації (у двох частинах) / О. Є. Коло-сов. — К. : НТУУ «КПІ», 2005. — Ч. 1. Дослідження передумов направ-леного здійснення фізико-хімічної модифікації. — 251 с.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із за-стосуванням фізико-хімічної модифікації (у двох частинах) / О. Є. Коло-сов, В. І. Сівецький. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — Ч. 2. Ефективні режими та обладнання для здійснення фізико-хімічної модифікації. — 196 с.

Колосов О. Є. Технологія одержання багатокомпонентних епоксиполімерів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов. — К. : НТУУ «КПІ», 2010. — 220 с.