Комп’ютерне моделювання руху повітря по каналу насадки з використанням пакету Ansys Fluent

Автор(и)

  • Ігор Миколайович Кузьменко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.72-78

Ключові слова:

пакет Ansys Fluent, канал, насадка, повітря, поле швидкостей.

Анотація

У пакеті ANSYS Fluent виконано комп’ютерне моделювання руху повітря в каналі насадки. Для верифікації моделі результати порівнювалися з експериментальними даними Нікурадзе за турбулентного руху в каналі. Шляхом моделювання визначено товщину граничного шару та рекомендовано конструктивне розміщення каналів з мінімальною товщиною граничного шару.

Біографія автора

Ігор Миколайович Кузьменко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем

Посилання

Кузнецов В. А. Основы математического моделирования теплотехноло- гических процессов : учеб. пособие / В.А. Кузнецов. — Белгород : Изд. БГТУ, 2004. — 95 с.

Марценюк А. С. Пленочные тепло- и массообменные аппараты в пищевой промышленности / А. С. Марценюк, В. Н. Стабников. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 160 с.

Ель-Таллаа А. А. М. Теплообмен при пленочной конденсации в трубах : дисс. ... канд. техн. наук : 05.14.05 / А. А. М. Ель-Таллаа. — К., 1997. — 130 с.

Кузьменко І. М. Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому кон-тактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / І. М. Кузьменко. — К., 2003. — 17 с.

Режим доступу http://ansys.com.

Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг. — М. : Физматгиз, 1974. — 430 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-18