Програмні засоби комп’ютерного моделювання оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів

Автор(и)

  • Володимир Васильович Палагін Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
  • Олександр Віталійович Івченко Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2014-11.116-123

Ключові слова:

негаусові корельовані випадкові процеси, оцінювання параметрів, метод максимізації полінома, дисперсія оцінки.

Анотація

У роботі наведені результати оцінювання параметрів негаусових випадкових процесів на основі застосування адаптованого методу максимізації полінома та моментно-кумулянтного опису випадкових величин. Отримані результати моделювання і ефективності запропонованого методу в порівнянні з відомими підходами.

Біографія автора

Володимир Васильович Палагін, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційно-теле­ко­му­нікаційних систем

Посилання

Кендалл М. Статистические выводы и связи / М. Кендалл, А. Стюарт ; пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. — М. : Наука, 1973. — 900 с.

Van Trees H. L. Detection, Estimation, and Modulation Theory. — Part IV: Optimum Array Processing / H. L. Van Trees // John Wiley. — 2002. — 1470 р.

Tuzlukov V. P. Signal Processing Noise / V. P. Tuzlukov // CRC Press. — 2002. — 676 р.

Соленов, В. И. Нелинейная обработка и адаптация в негауссовских поме-хах / В. И. Соленов, О. И. Шелухин. — Киев : КМУГА, 1997. — 180 с.

Кунченко Ю. П. Оценка параметров случайных величин методом макси-мизации полинома / Ю. П. Кунченко, Ю. Г. Лега. — К. : Наук. думка, 1992. —180 с.

Kunchenko Y. P. Polynomial Parameter Estimations of Close to Gaussian Random variables / Y. P. Kunchenko. — Aachen : Shaker Verlag, 2002. ― 396 p.

Палагін В. В. Адаптація методу максимізації полінома для оцінки пара-метрів випадкових величин за статистично-залежною вибіркою / В. В. Палагін, О. В. Івченко // Системи обробки інформації. — Харків, 2009. — Вип. 2 (76). — С. 118–123.

Пат. на корисну модель 64971 Україна, МПК G06F7/58 (2006.01). Спосіб генерації корельованих випадкових величин / Ю. Г. Лега, В. В. Палагін, А. В. Чепинога, О. В. Івченко ; заявл. 18.04.2011 ; Опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-12