МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СИСТЕМІ ПАРАЛЕЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ

Андрій Ярославович Бомба, Сергій Вікторович Ярощак, Вадим Іванович Бойцов

Анотація


У роботі розвинуто методи комплексного аналізу математичного моделювання ізотермічної багатофазної фільтрації на випадок витіснення нафти теплоносієм з використанням групи паралельних свердловин за технологією термогравітаційного дренажу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азиз Х. Математическое моделирование пластовых систем / Х. Азиз, Э. Сеттари. — М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2004. — 416 с.

Бомба А. Я. Методи комплексного аналізу / А. Я. Бомба,С. С. Каштан, Д. О. Пригорницький, С. В. Ярощак. — Рівне : НУВГП, 2013. — 415 с.

Бомба А. Я. Комплексне дослідження поведінки системи «свердловини-тріщини» при витісненні однієї рідини іншою у горизонтальному пласті / А. Я. Бомба, А.М. Сінчук, С. В. Ярощак // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2012. — Вип. 6. — С. 11–26.

Зарипов А. Т. Технико-экономическая оценка методов добычи природных битумов для условий месторождений Республики Татарстан / А. Т. Зарипов. — М. : Коллектив авторов, 2006. — С. 64–66.

Николин И. В. Методы разработки тяжелых нефтей и природных битумов / И. В. Николин. — М. : Технологическая компания Шлюмберже, 2007. — 68 с.

Чекалюк Э. Б. Термодинамика нефтяного пласта / Э. Б. Чекалюк. — М. : Недра, 1965. — 238 с.

Ярощак С. В. Математичне моделювання процесу розробки родовищ нафти з використанням термогравітаційного дренажу / С. В. Ярощак // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. — Рівне : РДГУ, 2014. — Вип. 11 (20). — С. 115–127.

Deutsch C. V. Guide to SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) Reservoir Characterization Using Geostatistics / C. V. Deutsch, J. A. McLennan // Centre for Computational Geostatistics (CCG). — 2005. Guidebook Series, 3. — 125 p.

Bomba А. Ya. Complex approach to modeling of two-phase filtration processes under control conditions / А. Ya. Bomba, S. V. Yaroschak // Journal of Mathematical Sciences. — 2012. — Vol. 184, № 1. — P. 56–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.