ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЗАДАЧ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ

Олена Миколаївна Гладка

Анотація


Розроблену на основі синтезу числових методів комплексного аналізу та сумарних зображень методику математичного моделювання фільтраційних процесів (процесів витіснення нафти) поширено на безнапірний рух нафти у нафтоносному пласті-колекторі. Створено обчислювальну технологію розв'язування крайових задач для розрахунку фільтраційного режиму у криволінійних, обмежених лініями течії і еквіпотенціальними лініями, областях з вільною (невідомою) ділянкою межі. Розроблений алгоритм автоматично вирішує проблему вибору вузлів і побудови динамічної сітки, знаходження невідомої ділянки межі, обчислення повної витрати і розрахунку поля величини швидкості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бомба А. Я. Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень : [монографія] / А. Я. Бомба, О. М. Гладка, А. П. Кузьменко. — Рівне : ТзОВ «Ассоль», 2016. — 283 с.

Басниев К. С. Нефтегазовая гидромеханика / К. С. Басниев, Н. М. Дмитриев, Г. Д. Розенберг. — М. ; Ижевск : Ин-т комп. исследов., 2005. — 544 с.

Ahamadi M. Modeling and Simulation of Compressible Three-Phase Flows in an Oil Reservoir: Case Study of Tsimiroro Madagascar / M. Ahamadi, H. T. Rakotondramiarana // American Journal of Fluid Dynamics. — 2014. — № 4 (4). — P. 181–193.

Бомба А. Я. Методы комплексного анализа идентификации параметров квазиидеальных процессов в нелинейно двоякослоистых пористых пластах / А.Я. Бомба, Е.Н. Гладкая // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 17–28.

Бомба А. Я. Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у сланцевих пластах / А. Я. Бомба, О. М. Гладка // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — Львів, 2013. — № 18. — С. 32–42.

Hladka О. The complex analysis method of numerical identification of pa-rameters of quasiideals processes in doubly-connected nonlinear-layered curvi-linear domains / О. Hladka, A. Bomba // Journal of Mathematics and System Science (USA). — 2014. — Vol. 4, № 7 (Ser. No. 29). — P. 514–521.

Бомба А. Я. Методи комплексного аналізу : монографія / А. Я. Бомба, С. С. Каштан, Д. О. Пригорницький, С. В. Ярощак — Рівне : НУВГП, 2013. — 415 с.

Ляшко И. И. Численно-аналитическое решение краевых задач теории фильтрации / И. И. Ляшко, И. М. Великоиваненко. — К. : Наукова думка, 1973. — 264 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.