ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ СКІНЧЕННО- ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ

Катерина Олександрівна Гомон, Іван Іванович Дияк

Анотація


Розглядається використання паралельних обчис­лень при розв’язуванні задач теорії пружності методом декомпо­зиції області. Формулюється гетерогенна числова модель. В одній частині підобластей використовуються апроксимації методу скінченних елементів, а в іншій — прямого методу граничних еле­ментів. Для розв’язування системи лінійних рівнянь розроблено па­ралельний алгоритм на основі методу спряжених градієнтів. На­ведено резуль­тати апробації запропонованого підходу на модель­ному прикладі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Григоренко А. Я. Применение метода декомпозиции области с использованием гибридных аппроксимаций для решения задач теории упругости / А. Я. Григоренко, И. И. Дыяк, И. И. Прокопышин // Прикладная механика. — 2008. — Т. 44, № 11. — С. 18–29.

Дияк I. І. Чисельне дослідження плоскої задачі теорії пружності методом граничних елементів / I. І. Дияк // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 1997. — Т. 40. — С. 60–64.

Дияк І. Числова ефективність гібридних скінченно-граничноелементних апроксимацій задач теорії пружності на підставі методу декомпозиції області / І. Дияк, І. Макар, І. Прокопишин // Вісник Львівського університету. — 2007. — № 12: Серія прикладна математика та інформатика. — С. 93–100.

Dyyak I. I. Domain Decomposition Methods for Problems of Unilateral Contact Between Elastic Bodies with Nonlinear Winkler Covers / I. I. Dyyak, I. I. Prokopyshyn, R. M. Martynyak, I. A. Prokopyshyn // Lecture Notes in Computational Science and Engineering / ed. J. Erhel, M. J. Gander and oth. Springer Int. Publ. Switzerland. — 2014. — P. 739–748.

Elleithy W. Analysis of Problems in Elasto-Plasticity via an Adaptive FEM-BEM Coupling Method / W. Elleithy // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 2008. — Vol. 197, Issues 45–48. — P. 3687–3701.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.