МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕРМОМЕХАНІКИ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ЗА ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Роман Степанович Мусій, Наталія Богданівна Мельник

Анотація


Запропоновано математичну модель дослідження термонапруженого стану, несучої здатності і властивостей контактного з’єднання складових тіл кусково-однорідного електро-провідного тіла за дії імпульсних електромагнітних полів. Записано вихідні співвідношення термомеханіки такого тіла у переміщеннях і напруженнях. Сформульовано крайові умови на ключові функції як на зовнішніх поверхнях тіла, так і на поверхнях з’єднань його складових тіл. Як приклад наведено результати числових досліджень несучої здатності довгого біметалевого порожнистого циліндра за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом за використання частот електромагнітного поля поза околом резонансних та рівних першій резонансній частоті.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батыгин Ю. В. Импульсные магнитные поля для прогрессивных техноло-гий / Ю. В. Батыгин, В. И. Лавинский, Л. Т. Хименко. — Харьков : МОСТ — Торнадо, 2003. — 288 с.

Бурак Я. Й. Термопружність електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів / Я. Й. Бурак, О. Р. Гачкевич, Р. С. Мусій // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2006. — Вип. 49, № 1. — С. 75–84.

Гачкевич О. Р. Термомеханіка неферомагнітних електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди / О. Р. Гачкевич, Р. С. Мусій, Д. В. Тарлаковський. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 216 с.

Грибанов В. Ф. Связанные и динамические задачи термоупругости / В. Ф. Грибанов, Н. Г. Паничкин. — М. : Машиностроение, 1984. — 184 с.

Ионов В. Н. Напряжения в телах при импульсивном нагружении / В. Н. Ионов, П. М. Огибалов. — М. : Высш. школа, 1975. — 463 с.

Лурье А. И. Теория упругости / А. И. Лурье. — М. : Наука, 1970. — 940 с.

Термонапряженное состояние и несущая способность биметаллических цилиндров при импульсных электромагнитных воздействиях / Р. С. Мусий [и др.] // Теоретическая и прикладная механика. — 2013. — № 6 (52). — С. 89–98.

Мусій Р. С. Динамічні задачі термомеханіки електропровідних тіл канонічної форми: монографія / Р. С. Мусій. — Львів : Растр-7, 2010. — 216 с.

Подстригач Я. С. Обобщенная термомеханика / Я. С. Подстригач, Ю. М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1976. — 312 с.

Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применение / под ред. Ф. Херлаха. — М. : Мир, 1988. — 456 с.

Тамм И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм — М. : Наука, 1976. — 616 с.

Термоупругость электропроводных тел / Я. С. Подстригач [и др.] — К. : Наук. думка, 1977. — 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.