ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОНКИХ НАПІВПРОНИКНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Юрій Васильович Чуй, Петро Миколайович Мартинюк

Анотація


Сформовано математичну модель фільтраційної консолідації ґрунтів із врахуванням наявних тонких напівпроникних включень. Для чисельного розв’язання двовимірної задачі використано метод скінченних елементів. Проведено ряд чисельних експериментів та виявлено вплив теплосолеперенесення на розподіл надлишкових напорів у неоднорідних ґрунтах.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бомба А. Я. Моделювання квазіідеальних полів для тонких просторово викривлених анізотропних пластів / А. Я. Бомба, А. В. Теребус // Доп. НАН України. — 2011. — № 10. — С. 37–43.

Булавацкий В. М. Математические модели консолидации водонасыченных пористых сред и нагруженные диференциальные уравнения / В. М. Булавацкий // Компьютерная математика. — 2011. — № 2. — С. 13–20.

Власюк А. П. Математичне моделювання консолідації ґрунтів в процесі фільтрації сольових розчинів / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. — Рівне : Вид-во УДУВГП, 2004. — 211 с.

Власюк А. П. Математичне моделювання консолідації ґрунтів при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах : монографія / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. — Рівне : НУВГП, 2008. — 416 с.

Власюк А. П. Експериментальні залежності характеристик ґрунтів від впливу техногенних факторів та їх обробка за методом найменших квадратів / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк, О. В. Козюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — 2007. — Вип. 1(37). — С. 268-281.

Дейнека В. С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий. — К. : Наук. думка, 1998. — 614 с.

Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган. — М. : Мир, 1986. — 318 с.

Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов / П. Л. Иванов. — М. : Высш. школа, 1985. — 352 с.

Никольский Д. Н. Математическое моделирование плоских фильтрационных течений в областях с границами и полупроницаемыми включениями / Д. Н. Никольский // Ученые записи Орловского государственного университета. — 2010. — № 4. — С. 7–11.

Петрик М. Р. Математичне моделювання фільтраційної консолідації в неоднорідних багатокомпонентних циліндричних дисперсних мікропористих середовищах / М. Р. Петрик, В. С. Дейнека, Є. І. Воробієв // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 37–45.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процесов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 с.

Сергієнко І. В. Інформаційна технологія дослідження процесів в багатокомпонентних грунтових середовищах та оптимальне керування їх станами / І. В. Сергієнко, В. С. Дейнека // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, № 3. — С. 34–50.

Слупко О. М. Чисельне дослідження процесу напірної фільтрації в середовищі з тонкими каналами / О. М. Слупко, Я. Г. Савула, Л. М. Дяконюк // Метематичні машини і системи. — 2011. — № 2. — С. 137–142.

Слупко О. М. Комп’ютерне моделювання процесу напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями / О. М. Слупко, Я. Г. Савула, Т. І. Мандзак, Л. М. Дяконюк // Математичне та комп’ютерне моделю-вання. Серія: Технічні науки. — 2010. — Вип. 4. — С. 180–187.

Keijzer Th. J. S. Chemical osmosis in natural clayey materials / Th. J. S. Keijzer // Geologica Ultraiectina. — 2000. — № 196. — 152 p.

Skopetskii V. V. Mathematical modeling of filtration consolidation of water-saturated randomly inhomogeneous soil masses / V. V. Skopetskii, L. V. Volokh // Cybernetics and System Analysis. — 2008. — Vol. 44, № 1. — P. 68–77.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.