Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності

 

Категорія видання: «В» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

 

Рік заснування: 2008

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14522-3493P від 25.06.2008

Періодичність: 2 рази на рік                                                       

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка                                   

Головний редактор: Хіміч Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   

Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор     

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300

E-mail: mcm@kpnu.edu.ua