2020

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 21

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2020-21

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Andriy Hudyma 1-4
Узагальнення математичної моделі противірусної імунної відповіді Марчука-Петрова з урахуванням впливу малих просторово розподілених дифузійних збурень PDF
Сергій Віталійович Барановський, Андрій Ярославович Бомба 5-24
Две модели вопросно-ответной «машины диалога» PDF
Анатолій Федорович Верлань, Ігор Олексійович Чмир 25-42
Інтелектуальний об'єктно-орієнтований підхід до моделювання динамічних енергетичних систем PDF (English)
Andriy Verlan, Jo Sterten 43-51
Модель життєвого циклу дефекту програмного забезпечення PDF
Олександр Олександрович Гордєєв, Костянтин Петрович Леонтієв 51-60
Проблема надійності при участі людини-оператора в процесі прийняття рішень по керуванню об’єктами енергетики PDF
Олександр Анатолійович Дячук, Юрій Олегович Фуртат 61-75
Математичне моделювання очищення води в біоплато-фільтрі PDF
Наталія Віталіївна Іванчук, Петро Миколайович Мартинюк, Віктор Леонідович Филипчук 76-82
Комп’ютерне прогнозування процесів «фільтрування-регенерація» швидких конусоподібних адсорбційних фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями PDF
Юрій Євгенійович Климюк, Андрій Ярославович Бомба 83-101
Моделі оптимізації завантаження мережі розподілених ситуаційних центрів PDF
Олексій Єпифанович Коваленко, Володимир Леонідович Косолапов 102-113
Моделювання місткової ерозії слабкострумових електричних контактів засобами MatLab PDF
Олександр Олексійович Ситник, Костянтин Миколайович Ключка, Ганна Олексіївна Кисельова, Владлен Борисович Кисельов 113-125
Формалізація представлення продукційних правил в Erlang PDF
Світлана Ігорівна Шаповалова 125-139