2015

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 12

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 12
MАTHEMATICAL MODELING OF MIXING MICROJETS OF GAS APPLIED TO THE FLAW DETECTION PROBLEMS PDF (English)
Andrey Anatolievich Verlan, Jo Sterten
PRINCIPLES OF PRECISION PARAMETRIC REDUCTION FOR MATHEMATICAL MODELS PDF (English)
Jo Sterten, Olga Ogorodnyk, Andrey Anatolievich Verlan
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ PDF (Русский)
Дмитро Анатолійович Верлань, Крістіна Сергіївна Чевська
ПОБУДОВА ЯДЕР ІНТЕГРАЛЬНОГО РЯДУ ВОЛЬТЕРРИ МЕТОДОМ АПРОКСИМАЦІЇ ФІГУРОЮ ОБЕРТАННЯ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Вадим Віталійович Понеділок
Ітераційний алгоритм розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтерри ІІ роду в середовищі Matlab PDF
Ганна Олексіївна Кисельова, Владлен Борисович Кисельов
Моделювання фільтраційних полів для одного класу багатошарових фільтрів із кусково-однорідними пористими завантаженнями PDF
Юрій Євгенійович Климюк
Алгоритм идентификации динамических моделей с запаздыванием PDF (Русский)
Наталія Леонідівна Костьян, Сергій Юрійович Протасов
Застосування інтегрального перетворення зі скінченними межами при моделюванні об’єктів із розподіленими параметрами PDF
Олександр Іванович Махович
Выбор модели действительности для наблюдаемой системы с помощью нейросети PDF (Русский)
Наталія Іллівна Ободан, Наталія Анатоліївна Гук, Олексій Сергійович Магас
Методы моделирования первичных преобразователей и алгоритмы инверсной обработки сигналов акустической эмиссии PDF (Русский)
Міразіз Варісович Сагатов, Рано Мархазітовна Ірмухаметова, Мірхусан Мірпулатовіч Кадиров
Взаимосвязь и особенности временной и частотной форм интегральных динамических моделей PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Дячук, Володимир Олександрович Тихоход
Noises Cancelling Adaptive Methods in Control Telemetry Systems of Oil Electrical Submersible Pumps PDF (English)
Ozgur Ustun, Murat Yilmaz, Parviz Ali Zada, R. Nejat Tuncay
Про класифікацію знань і їх представлення в гібридних інтелектуальних системах для забезпечення діяльності програмних діалогових агентів PDF
Ігор Олексійович Чмирь, Юрій Олегович Фуртат
Production system shell for mobile Devices PDF (English)
Svitlana Ігogorovna Shapovalova, Olga Oleksandrovna Majara
Моделювання та ідентифікація параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах градієнтними методами та інтегральними перетвореннями PDF
Михайло Романович Петрик
Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі у нелінійному випадку PDF
Анатолій Павлович Власюк, Віктор Володимирович Жуковський
Методи використання онтологічних засобів представлення знань в автоматизованих системах PDF
Майя Володимирівна Білокопитова