2015

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 12

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2015-12

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
  1-4
MАTHEMATICAL MODELING OF MIXING MICROJETS OF GAS APPLIED TO THE FLAW DETECTION PROBLEMS PDF (English)
Andrey Anatolievich Verlan, Jo Sterten 5-14
PRINCIPLES OF PRECISION PARAMETRIC REDUCTION FOR MATHEMATICAL MODELS PDF (English)
Jo Sterten, Olga Ogorodnyk, Andrey Anatolievich Verlan 15-23
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ PDF (Русский)
Дмитро Анатолійович Верлань, Крістіна Сергіївна Чевська 24-36
ПОБУДОВА ЯДЕР ІНТЕГРАЛЬНОГО РЯДУ ВОЛЬТЕРРИ МЕТОДОМ АПРОКСИМАЦІЇ ФІГУРОЮ ОБЕРТАННЯ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Вадим Віталійович Понеділок 36-42
Ітераційний алгоритм розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтерри ІІ роду в середовищі Matlab PDF
Ганна Олексіївна Кисельова, Владлен Борисович Кисельов 42-50
Моделювання фільтраційних полів для одного класу багатошарових фільтрів із кусково-однорідними пористими завантаженнями PDF
Юрій Євгенійович Климюк 50-65
Алгоритм идентификации динамических моделей с запаздыванием PDF (Русский)
Наталія Леонідівна Костьян, Сергій Юрійович Протасов 65-77
Застосування інтегрального перетворення зі скінченними межами при моделюванні об’єктів із розподіленими параметрами PDF
Олександр Іванович Махович 77-83
Выбор модели действительности для наблюдаемой системы с помощью нейросети PDF (Русский)
Наталія Іллівна Ободан, Наталія Анатоліївна Гук, Олексій Сергійович Магас 84-91
Методы моделирования первичных преобразователей и алгоритмы инверсной обработки сигналов акустической эмиссии PDF (Русский)
Міразіз Варісович Сагатов, Рано Мархазітовна Ірмухаметова, Мірхусан Мірпулатовіч Кадиров 92-100
Взаимосвязь и особенности временной и частотной форм интегральных динамических моделей PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Дячук, Володимир Олександрович Тихоход 101-116
Noises Cancelling Adaptive Methods in Control Telemetry Systems of Oil Electrical Submersible Pumps PDF (English)
Ozgur Ustun, Murat Yilmaz, Parviz Ali Zada, R. Nejat Tuncay 117-124
Про класифікацію знань і їх представлення в гібридних інтелектуальних системах для забезпечення діяльності програмних діалогових агентів PDF
Ігор Олексійович Чмирь, Юрій Олегович Фуртат 125-130
Production system shell for mobile Devices PDF (English)
Svitlana Ігogorovna Shapovalova, Olga Oleksandrovna Majara 131-141
Моделювання та ідентифікація параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах градієнтними методами та інтегральними перетвореннями PDF
Михайло Романович Петрик 141-160
Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі у нелінійному випадку PDF
Анатолій Павлович Власюк, Віктор Володимирович Жуковський 161-172
Методи використання онтологічних засобів представлення знань в автоматизованих системах PDF
Майя Володимирівна Білокопитова 173-178