2016

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 13

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНІ СТОРІНКИ PDF
Випуск 13
PARAMETRICAL METHOD OF LOW-FREQUENCY HARMONICS SUPPRESSION IN RECTIFIER’S OUTPUT VOLTAGE UNDER SUPPLY VOLTAGE UNBALANCES (MATHEMATICAL MODEL, STUDY AND INDUSTRIAL APPLICATION) PDF (English)
Parviz Ali Zada, Nejar Tuncay, Salih Baris Ozturk, Havar Mamedov, S. Abdullaev
ЗАСТОСУВАННЯ ДИВІДІРІАЛЬНОГО ТА МУЛЬТИГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕНЬ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Марина Володимирівна Артюх, Олег Миколайович Литвин
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СИСТЕМІ ПАРАЛЕЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Сергій Вікторович Ярощак, Вадим Іванович Бойцов
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПЛАНОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИСТИЧНИХ ТА ІНТЕГРАЛЬНИХ МЕТОДІВ PDF
Наталія Орестівна Вацик, Ліана Іванівна Чернобай, Володимир Іванович Мороз
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СКАЛЯРНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛЕНИХ ЛАНОК КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Андрій Анатолійович Верлань, Володимир Анатолійович Федорчук
СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ВОЛЬТЕРРА І РОДУ З ВИРОДЖЕНИМ ЯДРОМ В ЗАДАЧАХ ВІДНОВЛЕННЯ ВХІДНИХ СИГНАЛІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Дмитро Анатолійович Верлань, Юрій Васильович Фуртат
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЗАДАЧ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ PDF
Олена Миколаївна Гладка
ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ СКІНЧЕННО- ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ PDF
Катерина Олександрівна Гомон, Іван Іванович Дияк
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ В РІЧКАХ ПРИ ПРОМИВКАХ ІЗ ВОДОСХОВИЩ PDF
Павло Іванович Ковальчук, Олена Станіславівна Демчук, Роман Юрійович Коваленко
ЕФЕКТИВНІ ЗА ШВИДКОДІЄЮ АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЕННЯ ОЦІНОК ВЗАЄМНО КОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ PDF
Олена Миколаївна Коломис, Лілія Володимирівна Луц
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНТАКТНОЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ВЗДОВЖ ВОДОВОДУ НА ПОЛОЖЕННЯ ДЕПРЕСІЙНОЇ ПОВЕРХНІ В ГРУНТОВІЙ ГРЕБЛІ PDF
Наталія Віталіївна Медвідь
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АДСОРБЦІЇ (ДЕСОРБЦІЇ) ТА НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАСОЛЕНИХ ГРУНТІВ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ PDF
Ольга Романівна Мічута
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕРМОМЕХАНІКИ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ЗА ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ PDF
Роман Степанович Мусій, Наталія Богданівна Мельник
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ PDF (Русский)
Юрій Олександрович Романенков, Василь Михайлович Вартанян, Тєймур Гідаятович Зейниєв
ДЕЯКІ АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРИ I-го РОДУ У ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛІВ PDF
Олександр Олексійович Ситник
ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ УСТАЛЕНИХ ЗОРОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЇХ РОЗКЛАДІВ ЗА БАЗИСАМИ ДИСКРЕТНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПОЛІНОМІВ PDF
Марія Андріївна Стадник
NUMERICAL SIMULATION OF DYNAMIC OBJECT BASED ON CONVOLUTION OPERATIONS PDF (English)
Jo Sterten
МОДЕЛЬ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРИЧИН НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ НАСОСНОГО ВУЗЛА ІЗ ПОЛЕГШЕНИМ КОВЗНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ PDF
Тетяна Олександрівна Стефанович, Сергій Володимирович Щербовських
ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ PDF
Роман Олексійович Ткаченко, Іван Вікторович Ізонін, Данило Анатолійович Батюк, Роман Вікторович Сидоренко, Василь Ігорович Прострельчук
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ PDF
Віталій Степанович Цапар, Олексій Анатолійович Жученко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОНКИХ НАПІВПРОНИКНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ PDF
Юрій Васильович Чуй, Петро Миколайович Мартинюк
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ФАЗОВИХ ТРАЄКТОРІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ ЗАХИСНИХ МАНЕВРІВ PDF
Олеся Вікторівна Щирба