2009

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 2

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 2
МЕТОД ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПОХІДНИМИ НЕЦІЛОГО ПОРЯДКУ ЗА КАПУТО ТА З НЕПЕРЕРВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ PDF (Русский)
Алексей Всеволодович Васильев
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФЛАТЕРА В'ЯЗКОПРУЖНИХ ПЛАСТИН В НАДЗВУКОВОМУ ПОТОЦІ ГАЗУ PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Иван Олегович Горошко, Бахтияр Алимович Худаяров
ІТЕРАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ PDF
Дмитро Анатолійович Верлань
ОБ'ЄДНАННЯ SOA І ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В КОРПОРАТИВНІЙ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРІ PDF (English)
Dimiter Georgiev Velev
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕФРАКЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ АКУСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ШАРОВО-НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF (Русский)
Ирина Маратовна Гвоздева
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ПРОЦЕСАХ ВИПІКАННЯ ТОНКИХ ПЛОСКИХ ТІСТОВИХ ЗАГОТОВОК PDF
Андрій Петрович Громик
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ БУКСИРУВАНИХ ПІДВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ШЛЯХОМ ЛАНЦЮГОВО-ДРОБОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Іван Михайлович Конет
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА)-ЕЙЛЕРА-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ХВИЛЕУТВОРЕННЯ ПРИ ДОННИХ ЗРУШЕННЯХ В МІЛКОВОДИХ АКВАТОРІЯХ PDF
Лідія Олексіївна Митько, Сергій Анатолійович Положаєнко, Микола Георгійович Сєрбов
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ ДО ЧИСЛОВОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ КРАЄВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Леся Ігорівна Мочурад, Борис Анатолійович Остудін
АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ PDF (Русский)
Оксана Андреевна Наконечная
СЕМАНТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗМІННІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ PDF
Ольга Володимирівна Нечипоренко, Андрій Анатолійович Верлань, Юрій Олегович Фуртат
АСИМПТОТИЧНО НОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТИПУ НЕЙМАНА-ПІРСОНА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СКЛАДНИХ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ PDF (Русский)
Владимир Васильевич Палагин
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НА БАГАТОМАСОВУ СИСТЕМУ, ЕКВІВАЛЕНТНИХ ВПЛИВУ ПОЧАТКОВИХ ВИМОГ PDF (Русский)
Сергей Юрьевич Протасов, Александр Михайлович Корнеев
ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Володимир Анатолійович Федорчук, Олександр Анатолійович Дячук
МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ СТРУКТУРИ ДО РОЗПІЗНАВАННЯ ВИПАДКОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА УМОВ АПРІОРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МНОЖИНИ КЛАСІВ PDF
Георгій Ігорович Шараєвський, Світлана Ігорівна Шаповалова