2010

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 3

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 3
ОДИН МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Сергій Віталійович Ярощак
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРЯМОЇ І ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДЕФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗМІШАНОГО ПОРЯДКУ НА ОСНОВІ S-ПЕРЕТВОРЕННЯ PDF (Русский)
Алексей Всеволодович Васильев
ПРИНЦИПИ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ПОТЕНЦІАЛУ В ГАЛУЗІ ПЛАНУВАННЯ PDF (English)
Dimiter Georgiev Velev, Plamena Ventzeslavova Zlateva
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В СКЛАДНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ І НАДПРОВІДНИКОВИХ ВЕНТЕЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ PDF (Русский)
Андрей Анатольевич Верлань
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ОПЕРАТОРІВ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (СППР)) PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Михаил Федорович Сопель, Юрий Олегович Фуртат
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО — ПРОМИСЛОВИХ ГРУП З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ PDF
Федір Григорович Гаращенко, Тетяна Миколаївна Бойко
СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEB 3.0 PDF (Русский)
Николай Николаевич Глибовец, Любовь Олеговна Шыпович
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ТОНКІЙ ПЛАСТИНІ У ВИГЛЯДІ КІЛЬЧАСТОГО СЕКТОРА PDF
Андрій Петрович Громик
ПОБУДОВА СТРУКТУРНИХ АПРОКСИМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛЕНИХ ЛАНОК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ PDF
Василь Миколайович Карпенко, Володимир Анатолійович Федорчук
ІМІТАЦІЙНО-ІГРОВИЙ МЕТОД СЦЕНАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ PDF
Володимир Павлович Ковальчук, Тетяна Вікторівна Матяш
СКІНЧЕННІ ГІБРИДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) — БЕССЕЛЯ — ФУР'Є ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАННЯ В'ЯЗКОПРУЖНИХ ТРЬОХ СЛОЙОВИХ ПЛАСТИН ПРИ ПРИ НАДЗВУКОВОМУ ОБТІКАННІ PDF (Русский)
Александр Михайлович Корнеев, Сергей Юрьевич Протасов, Бахтияр Алимович Худаяров
ВИКОРИСТАННЯ МЕТАМОДЕЛІ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ВЗАЄМОДІЇ ЗАДАЧ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ PDF (Русский)
Виталий Иванович Межуев
РОЛЬ КОМПЛЕКТІВ ПІДПИСІВ В КВАЛІФІКОВАНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ PDF (Русский)
Андрей Олегович Мелащенко, Ольга Леонидовна Перевозчикова
РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ У МІКРОКОНТРОЛЕРАХ PDF
Володимир Іванович Мороз, Віра Миколаївна Оксентюк, Ігор Філатович Снітков
ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ ТА МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОБМІННОГО КУРСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Інна Михайлівна Назарага
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОСТОРОВОЇ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ ОБРОБКИ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ PDF (Русский)
Владимир Викторович Орлов, Валерий Викторович Галанин
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПЕК І ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ НА БАЗІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ «TIMES-УКРАЇНА» PDF
Роман Здиславович Подолець, Олександр Анатолійович Дячук
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД РАДІОНУКЛІДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРІВ-ВЛОВЛЮВАЧІВ МОДИФІКОВАНИМ МЕТОДОМ РОЗКЛАДУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В РЯД ТЕЙЛОРА PDF
Михайло Сергійович Філатов, Роман Васильович Ханенко
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ КАРТ САМООРГАНІЗАЦІЇ САМОРОЗПІЗНАВАЛЬНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ СТРУКТУРИ В УМОВАХ АПРІОРНИХ ОБМЕЖЕНЬ PDF (Русский)
Георгий Игорович Шараевский
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ НЕІДЕАЛЬНИХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБМЕЖЕНОМУ ЗБУДЖЕННІ PDF
Олександр Юрійович Швець, Василь Олександрович Сіренко
МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОМ ВНУТРІШНЬОЇ ТОЧКИ PDF
Олеся Вікторівна Щирба